You are here

Roomen (Aldestraat)

Description

Roomen of Cleyn Roomen werd aan het begin van de 20ste eeuw bewoond door de ongehuwde zusters Pousset; zij hadden het in 1896 van Jan Severi gekocht. Severi had het in 1883 zelf gekocht van de erfgenamen van kapitein Armand Henry-Nysten.

In het midden van de 17de eeuw was het de eigendom van Martinus Deeckens uit die hoeserkes aan de Raamstraat. Deeckens verkocht Roomen op 19 februari 1671 aan Paulus Van Weddingen. Van laatstgenoemde ging het in 1688 over naar Ignatius Brouckmans, capiteyn ten dienste van syne majesteyt koninck van Vranckryck. Na Brouckmans werd Conrard Vrerix er de eigenaar van; hij verkocht het op 15 januari 1700 aan notaris Francis Squaden. Op zijn beurt verkocht Squaden het op 14 maart 1707 voor 25 gulden jaarlijks aan de weduwe van Engelbert Penxten. In 1745 was het in het bezit van de burgemeester Arnold Vrerix. Jadin, die burgemeester was in 1735-1736, bezat het in 1750. Latere eigenaars waren: schepen Vannes (in 1770), Renier Celis (in 1780) en ten slotte de Sint-Quintinuskerk (in 1781). Van deze laatste ging het op 27 augustus 1784 voor 400 gulden en de lasten over naar Kathrien Hussen.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 224.

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Roomen
Aldestraat (31)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Roomen of Cleyn Roomen
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
midden 17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- midden 17de eeuw: Martinus Deeckens - verkoopt aan

- 1671: Paul Van Weddingen

- 1688: Ignatius Brouckmans, kapitein

- (?): Conrard Vrerix - verkoopt aan

- 1700: Francis Squaden, notaris - verkoopt aan

- 1707: weduwe Engelbert Penxten

- 1745: Arnold Vrerix, burgemeester

- 1750: Renier Anastasius Jadin, burgemeester

- 1770: Vannes, schepen

- 1780: Renier Celis

- 1781: Sint-Quintinuskerk - verkoopt aan

- 1784: Kathrien Hussen

- (?): kapitein Armand Henry (Enines 1812-Hasselt 1883) X Hasselt 1858 rentenierster Maria Josephina Nysten / Nijsten (°Hasselt 1817)

- (?): erfgenamen voorgaande - verkopen aan

- 1883: Jan Severi - verkoopt aan

- 1896: zussen Pousset

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: zussen Pousset

Huidige functie: 

gesloopt

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...