Roosen Albert - uit: Kiewit & Banneux / Warm aanbevolen (2008)

Description

pp. 68-69

PASTOORKE ROOSEN, EEN MAN NAAR HET HART VAN DE MENSEN

Albert Roosen zag het levenslicht te Hasselt op 19 augustus 1915 als jongste kind van het echtpaar Pieter Roosen-Vanstreels. Zijn ouders baatten op de hoek van de Kempische poort en de Martelarenlaan de herberg “Arrêt du tram” uit. Het café met zijn gezellige, houten vloer en gloeiende kachel was de ontmoetingsplaats van jeneverstokers, zakenlui, kaartspelers, maar vooral van de boeren en boerinnen die in Hasselt hun boter en hun kippen aan de man kwamen brengen tijdens de wekelijkse marktdagen.

Als kleuter liep de kleine Albert school in het Hemelrijk, lager onderwijs in de Bonnefantenstraat en middelbaar onderwijs in het college op de Guffenslaan.

Vanaf 1933 studeerde hij filosofie aan het Klein Seminarie van Sint-Truiden, een opleiding die doorkruist werd door zijn verplichte soldatendienst als brancardier.

Tijdens zijn seminarievorming in Luik werd hij op 10 mei 1940 bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog onder de wapens geroepen. In de eerste oorlogsweken werd hij als krijgsgevangene via het Hollands Diep ingescheept naar Duitsland. Hij was op deze tocht getuige hoe een rijnaak, volgestouwd met Belgische militairen, nabij Willemstad op een mijn liep. De volgende zeven maanden vertoefde hij in Duitse krijgsgevangenschap. Na zijn terugkeer op 7 januari 1941 voltooide hij zijn seminariestudies te Luik, waar hij dat jaar nog priester gewijd werd. De bisschop van Luik stuurde hem vervolgens naar het klein seminarie van Saint-Roch met een opdracht van leraar-surveillant.

Toen hij in 1949 aangesteld werd als kapelaan in Kiewit, manifesteerde hij zich meteen als een echte volksmens in de rol van proost van de kajotters, toneelregisseur en organisator van Vlaamse kermissen.

Als gevolg van de oprichting van een nieuwe parochie achter de kanaalbrug werden ook een aantal Kiewitenaren heringedeeld bij de toekomstige Banneuxparochie. Kiewit had voortaan geen recht meer op een kapelaan.

Op 28 januari 1951 werd Albert Roosen aangesteld tot pastoor van de Banneuxwijk. Een van zijn eerste initiatieven was de bouw van een noodkerkje, dat op 14 mei 1951 werd ingewijd door de bisschop van Luik.

Nu voelde de pastoor zich pas ten volle in zijn element. Als een manusje-van-alles konden zijn schapen bij hem terecht voor allerhande vormen van dienstbetoon. Sommigen vroegen om hulp bij het zoeken naar een gepaste job, waren op zoek naar een stuk bouwgrond, trachtten een erkenning voor hun invaliditeit te bekomen, ondervonden moeilijkheden met hun pensioenregeling of vroegen om zijn bemiddeling om een zaak te regelen op het stadhuis.

De pastoor had steeds een luisterend oor voor wie op hem een beroep deed.

Binnen het parochiaal gebeuren was zijn agenda beladen met tal van activiteiten: als proost van verschillende verenigingen, als oprichter van meerdere parochiale werken, als bemiddelaar voor het oplossen van sociale problemen, als koordirigent, als toneelregisseur, als bedelpastoor in meer dan tweehonderd kerken, als organisator van Vlaamse kermissen en motorcross, ja zelfs als uitgever van fonoplaten.

Zoveel jaren van onbaatzuchtige inzet en labeur ten dienste van zijn medemensen bleven niet zonder gevolg voor zijn gezondheid. Sommigen wisten zelfs kritiek te uiten op zijn optreden, wat hem door het hart sneed. Hij was tenslotte ook maar een mens. De man voelde zijn krachten afnemen. Toen hij op 28 februari 1983 op rust gesteld werd, trok hij zich terug in zijn huis op de Kempische Steenweg waar hij in het huishouden werd bijgestaan door zijn zuster.

Toen de pastoor zichzelf niet meer kon behelpen liet hij zich opnemen in het in het Salvatorrusthuis in Hasselt, waar hij stierf op 17 januari 1996.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...