You are here

Description

Het pand werd in twee fasen gebouwd.

* 1945: "Kerstfeest in het Weezenhuis - Op Kerstdag zal de welgekende kanarievereeniging «De Meesterzanger» van Hasselt, aan al de weesjes der Rozenstraat een Kerstgeschenk en lekkernij aanbieden. Deze plechtigheid zal plaats hebben te 17 uur en zal gepaard gaan met een flinke muziek-, zang en declamatie-uitvoering, waaraan talrijke begaafde personen der stad zullen deelnemen. Wij doen daarom een dringenden oproep bij onze bevolking om zoo talrijk mogelijk deze feestzitting te willen bijwonen, om aan onze arme kleine weesjes te laten blijken hoezeer zij gewaardeerd en gesteund worden door hunne medemenschen." (6)

* 1951: "De Kanarieclub «De Meesterzanger» van Hasselt organiseerde het Kerstfeest voor de weeskinderen der Rozenstraat. Men noteerde de aanwezigheid van de h. Burgemeester, Schepene Ghysen en het bestuur der club. Het optreden van de h. Casteels, goochelaar was een der voorname punten van het programma. Ook werden geschenken aan de kinderen uitgedeeld. Onze hartelijke gelukwensen aan de club voor dit initiatief. " (7)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998), inv.nr. 152; (3) Bouwaanvraag nr. 67/1931/3de kwartaal - Stadsarchief Hasselt; (4) Bouwaanvraag nr. 88/1934/1ste kwartaal - Stadsarchief Hasselt; (5) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 10-04-2013; (6) Het Belang van Limburg, 21-12-1945, p. 4.; (7) Het Belang van Limburg, 27-12-1951, p. 3.; (8) Het Belang van Limburg, 22-03-1936, p. 4.

Fiche

Adres: 
De Roos
Rozenstraat 17-17A
Hasselt
Kadastraal nummer: 
7-G-591-X-2
Capakey: 
71327G0591/00X002
Naam van het gebouw vroeger: 
Gesticht H. Hart
Naam van het gebouw nu: 
De Roos
Periode of stijl: 
1931 & 1934
Architect: 
Karel Gessler (Maaseik 1887-1937)
Opdrachtgever: 
zusters Kindsheid Jesu
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- 1931: zusters Kindsheid Jesu

Vorige functie(s): 

klooster / school / weeshuis

- tot 1982: lager secundair familiaal beroepsonderwijs 

Huidige functie: 

building

- 28 seniorenflats

Verbouwingen: 

- 1972: verbouwen van voorgevel - vervangen van bestaande venster door ingangsdeur, in opdracht van Zusters Kindsheid Jesu vzw Gent, naar ontwerp van architect Pierre Wellens (Peer)

- 2005: verbouwen van bestaand kloostergebouw tot meergezinswoning (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij), afbreken van bestaande veranda en bouwen van nieuwe veranda, in opdracht van Hasseltse Huisvestingsmaatschappij, naar ontwerp van Architectenbureau L-Groep (Hasselt)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 2362 m2

Referenties

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)
Titel: 

Interbellumarchitectuur in Hasselt: 1925-1940 (1998)

Ondertitel: 
deel I, deel II (inventaris)
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Wandelen in Heilig Hart (2007)
Titel: 

Wandelen in Heilig Hart (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...