Runkst / Het spoor en de ontsluiting van Runkst - uit: Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Description

pp. 17-18

Het spoor en de ontsluiting van Runkst

De ontsluiting van de stadskern noodzaakte op stedenbouwkundig vlak de afschaffing van de overwegen.

In de periode tussen de twee wereldoorlogen was de bevolkingsaangroei in de wijk Runkst aanzienlijk hoger dan in de stadskern. In de periode van 1920 tot 1950 steeg het aantal inwoners aldaar van 1.000 tot 8.000! Het verkeer van en naar Runkst geschiedde langs de overwegen op de Sint-Truidersteenweg (overweg 59) en de Boomkensstraat (overweg 60).

In 1904 werd een 'passerelle' gebouwd voor het voetgangersverkeer tussen de Bampslaan en de Runkstersteenweg. Bij gelegenheid van de elektrificatie van de lijn Hasselt-Landen in 1960 werd deze vervangen door een voetgangerstunnel. Wegens exploitatieproblemen van het station moest de spoorwegbedding op die plaats verbreed worden zodat deze voetgangerstunnel werd aangepast en verlengd in 1972.

Voor aanpassingswerken aan de overwegen startte de technische dienst van de stad een dossier in 1929. Een studiecommissie boog zich over het probleem en in 1934 werden plannen gemaakt om de overweg aan de Sint-Truidersteenweg te overbruggen. Struikelblok was evenwel een prijskaartje van 6.300.000 frank.

De intensiteit van het treinverkeer en het toenemende wegtransport begon de Runkstenaren meer en meer te hinderen. Ingevolge de bijkomende rangeringen was de 'traverse' aan de Boomkensstraat om de haverklap dicht. 

In 1956-57 gelastte de dienst van Bruggen en Wegen het stadsbestuur met een studie naar de densiteit van het verkeer aan beide overwegen. Aan de Boomkensstraat werd een verlet geregistreerd van 4.44 uur aan de grote valbareel en 1.47 uur aan de kleine afsluiting (voor voetgangers). De sluitingstijd vormde een hindernis voor 463/519 voetgangers, 512/537 auto's en 617/812 fietsers. In dezelfde periode noteerde men een sluitingstijd van 3.16 uur aan de grote bareel en 2 uur aan de kleine afsluiting op de Sint-Truidersteenweg. Hierdoor moesten 315 voetgangers, 860 auto's en 680 fietsers daar wachten. 

In 1956 was de problematiek aan de overweg op de Sint-Truidersteenweg dermate kritiek geworden dat de overige rijkswegen werden gehinderd. Het besluit van Bruggen en Wegen stond vast: alleen een overbrugging kon nog hulp bieden. Na een voorafgaande studie in maart 1957 volgde een progressief onteigeningsplan. Heel wat panden aan de Fonteinstraat en de westkant van de Sint-Truidersteenweg waren trouwens onbewoond of door hun eigenaars verlaten. In het totaal vonden 71 onteigeningen plaats waaronder 50 woonpanden: o.a. café 't Voske, garage T. George, frituur Martens en de brandweer, toen gevestigd in het oude bierdepot van de brouwerij Alken.

Het plan voorzag een overbrugging met een dek in gewapend beton dat op pijlers rustte. Een dergelijke constructie gaf parkeermogelijkheden op de neven- en onderliggende vlakte. Van aan de Truierpoort neigt de brug lichtjes in de richting van de 'Oude Statie' om een weinig verder dan de Fonteinstraat op het niveau van het rechte stuk van de Sint-Truidersteenweg aan te sluiten. Hier werd een afrit voorzien naar de Fonteinstraat in aansluiting met de School- en de Spoorwegstraat. Voor het verkeer komende van deze richting is een oprit voorzien via een bocht onder de overbrugging. In oktober 1965 werd deze brug in gebruikt genomen. 

In mei 1969 werden de voetgangerstunnels aan de Boomkensstraat en de Sint-Truidersteenweg ter beschikking gesteld van het publiek.

Om het vak Kuringersteenweg-Sint-Truidersteenweg van de grote ring in gebruik te kunnen nemen was er een overbrugging nodig over het vormingsstation. Deze brug werd stoetsgewijze ingehuldigd door het ganse stadsbestuur en talrijke genodigden op 4 juni 1976 om 15 uur.

Eindelijk was er een vlot verkeer mogelijk tussen Runkst en de Stad. Door het bouwen van deze brug kon het ontwerp van een andere verbinding worden opgeborgen. Dit plan van 1972 voorzag een brug over de spoorweg van uit de Vredestraat en de Wilgenstraat tot aan het domein van de vroegere Boerenbond over een lengte van 303,5 meter.

Onverwacht kwam er in 1986 nog een andere verbinding tot stand! De oude spoorwegtunnel onder de reizigerssporen 1 tot 7 was in slechte staat. Door de aanleg van twee bijkomende perronsporen was een aanpassing en verlenging noodzakelijk. De nieuwe tunnel onder de reizigerssporen 1 tot 9 zou dan reiken tot halfweg van het totale spoorwegcomplex. Alleen de goederensporen moesten nog overbrugd worden. Spoorwegambtenaren van Runkst zagen hierin een unieke kans om een bijkomende verbinding met 'de stad' te realiseren. Hun voorstel werd uiteindelijk door de N.M.B.S. aanvaard, zodat het Stationsplein en de Spoorwegstraat met een tunnel werden verbonden die eveneens al de faciliteiten biedt aan de spoorwegreizigers van Runkst en verder gelegen wijken.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...