Runkst / Werken - uit: Hasselt in het Teken van de Bulldozer (1964)

Description

Runxt

In het volkrijke Runxt dat reeds mocht bogen op de mooie wijk "Het Gaerveld" zullen belangrijke werken worden uitgevoerd, de openbare aanbesteding zal plaats vinden op 2 april 1964. De werken zullen naar raming 10.800.000 F bedragen en behelzen de definitieve aanleg van de Spoorwegstraat, de Boekstraat en de Vredestraat.

Tussen beide laatstgenoemde straten werd door een partikuliere maatschappij een nieuwe woonwijk aangelegd welke 4.900.000 F zal kosten aan uitrustingswerken. De belangrijke overwelving van de Crutzerbeek welke eveneens in uitvoering is en welke noodzakelijk was om de riolering te verzekeren bedraagt daarbuiten alleen reeds 1.850.000 F.

Op een terreinoppervlakte van 5 ha worden hier 128 woongelegenheden voorzien.

Door het plan van aanleg nr. 22 dat de verdere uitbouw van deze wijk voorziet worden daarbuiten nog 1.300 eengezinswoningen voorzien en 290 appartementen. Deze uitbreiding strekt zich uit over een oppervlakte van 35 ha.

Een nieuwe kerk, winkelcentrum, park en lagere scholen worden hier eveneens voorzien. In de H. Kruisparochie werden reeds voor 2.820.000 F werken uitgevoerd. Hier bestaan 88 woongelegenheden. Hier voorziet men een definitief kerkgebouw en lagere scholen.

In het eigenlijke centrum van Runxt werden rond de Sint Hubertuskerk voor 3.780.000 F werken aanbesteed.

Langs de Oude Truierbaan, de Grote Lindestraat, de Biezenstraat, de Kerkhofstraat, de Bloemenstraat en ook de Rodenbachstraat, niet in deze wijk gelegen, worden op dit ogenblik voor 10.500.000 F werken uitgevoerd.

Het ontwerp voor verbetering van de Boomkensstraat en Gaarveldstraat zal worden aanbesteed na goedkeuring door de Hogere Overheid.

Raming der kosten: 3.000.000 F.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...