You are here

Description

Het gehucht Runkst heette vroeger 'Rongese' en werd voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1147. Het toponiem is vermoedelijk afgeleid van het Latijnse werkwoord 'runcare', een stam die verwijst naar het rooien van een bos. Hilst, Runkst en Dormael zijn de drie oude gehuchten van het huidige Runkst die opgetekend staan in een leenboek uit 1390. De gehuchten liggen vandaag ingesloten binnen de driehoek tussen de huidige Sint-Truidersteenweg, de Fonteinstraat en de Kuringersteenweg.

Tijdens de Franse Revolutie werd op 5 december 1798 in Hilst de laatste slag van de Boerenkrijg tegen de Franse bezetter uitgevochten. Nog elk jaar worden op die dag aan het kapelletje van Hilst de slachtoffers van de Boerenkrijg plechtig herdacht.

Na de afbraak van de stadswallen in de 19de eeuw kon Hasselt uitbreiden en werd Runkst een deel van de Hasseltse stadskern. Door de aanleg van de spoorlijnen en de bouw van het derde station in 1880 werd Runkst wel afgescheiden van de stad. Een passerel voor de voetgangers en twee overwegen in de Boomkensstraat en de Sint-Truidersteenweg, die later vervangen werden door een brug, zorgden voor een vlotte verbinding met de stad. In Runkst woonden toen vooral spoorarbeiders en bedienden.

In de 20ste eeuw ontwikkelde Runkst zich tot een volwaardig stadskwartier, ingedeeld in drie parochies. Runkst was toen vooral een 'slaapwijk' van bewoners die in de stad werkten. Nu is Runkst een bruisende wijk geworden met een boeiend verenigings- en sportleven. De wijk telt ongeveer 10.000 inwoners. Met bijna 700 mensen met een andere nationaliteit is Runkst ook een multiculturele wijk.

Uit: Wandelen in Runkst (2006)

Referenties

pp. 7-8 Een wijk, een gehucht, een dorp? In het begin waren er slechts enkele straten. De...
p. 6 De oudste naamvermelding van Runkst komt voor in een document van 13 mei 1147. In deze oorkonde...
p. 61 De burgemeester van Runkst Bij veel oudere Runkstenaren gaat onmiddellijk een lichtje branden als...
pp. 17-18 Het spoor en de ontsluiting van Runkst De ontsluiting van de stadskern noodzaakte op...
Runxt In het volkrijke Runxt dat reeds mocht bogen op de mooie wijk "Het Gaerveld" zullen belangrijke...
Hasselt in het Teken van de Bulldozer (1964)
Titel: 

Hasselt in het Teken van de Bulldozer (1964)

Jaar van uitgave: 
1964
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
32 (lentenummer)
Pagina's: 
z.p.
Runkst ... warm aanbevolen (2001)
Titel: 

Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Ondertitel: 
Vroeger en nu (+ afzonderlijk fotoboek)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2001
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Hubertus Runkst (2014)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Hubertus Runkst (2014)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2014
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Christoffel Runkst (2014)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Christoffel Runkst (2014)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2014
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Heilig Kruis Runkst (2014)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Heilig Kruis Runkst (2014)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2014
Cover: 
Wandelen in Runkst (2006)
Titel: 

Wandelen in Runkst (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...