You are here

Runkster Volksfeesten

Description

In 1933 werd 'Het Patronaat' het gebouw dat zijn naam verbond aan de 'Runkster Volksfeesten' opgericht. Het was een parochiezaaltje dat dienst deed als vergaderruimte voor de parochiale organisaties met als doel vorming en ontspanning te geven aan de parochianen van de wijk Runkst. Dit was grotendeels het werk van de kapelaans, die achtereenvolgens de pastoors Vandijck en Clerckx terzijde stonden. Namen als kapelaan Coenegrachts, Thijs, Cuppens en Moors worden nog regelmatig vernoemd door oudere mensen. De familie Smets had de parochie uitgerust met een prachtig speelplein, het huidige terrein van de Sint-Hubertuszaal. In het jaar 1937 telde Runkst 4.700 inwoners.

Tijdens de mobilisatieperiode, die de Tweede Wereldoorlog voorafging, werd het zaaltje opgeëist door het Belgische leger. Vanaf 1 mei 1944 werd de zaal verhuurd aan de NMBS tegen een som van 100 BEF per maand. Toen na de oorlog het verenigingsleven terug opstartte, werd een verbouwing en aanpassing van het vervallen zaaltje een must.

In 1951 werd de zaal dan ook vergroot een verfraaid en omgedoopt tot de 'Sint-Hubertuszaal'. Omstreeks dezelfde tijd werden afzonderlijke lokalen in betonplaten opgetrokken voor de jeugdorganisaties (Chirojongens en KSA). Ook in 1951 werd een Chirogroep voor meisjes opgericht. Zij vonden voorlopig onderdak in de meisjesschool 'De Heilige Familie' in de Boomkensstraat tot men erin slaagde in 1955 een afgedankte legerbarak aan te kopen. Deze werd opgebouwd op een perceel aan de Torenstraat, eigendom van de kerkfabriek (huidige Fortiskantoor).

In 1959 en 1960 werden de nieuwe lokalen voor de Chirojongens gebouwd als tweede fase van het groeiend parochiecentrum. Er woonden toen reeds meer dan 9.000 inwoners. De binneninrichting van de Sint-Hubertuszaal werd eveneens grondig gewijzigd: het toneelverhoog werd vergroot, een bar toegevoegd en de oude kachels werden vervangen door gasverwarming. Hier begon de geschiedenis van de 'Runkster Volksfeesten'. In september 1959 vonden deze voor de eerste maal plaats het eerste weekend van september, later het tweede weekend en dit onder impuls van de nieuwe kapelaan Toon Herbots, die tevens proost werd van de Chirojongens, en pastoor Jef Jans.

Het doel van de Runkster Volksfeesten was financiële middelen bekomen voor het verder uitbouwen van het parochiaal centrum en voor het dragen van de algemene kosten als onderhoud, verwarming, elektriciteit, enz. Ook de andere parochiale werken profiteerden van de financiële opbrengsten van de Runkster Volksfeesten. Kapelaan Herbots wist op zijn eigen manier alle parochiale verenigingen te laten samenwerken.

Een goede sigaar, een partijtje biljart, een heerlijke pint (Cristal) en een volksmens die dicht bij de gewone mensen stond waren enkele van zijn troeven. Alle verenigingen die meehielpen mochten gedurende het jaar gratis gebruik maken van de lokalen en kregen eveneens eenmaal per jaar gratis de Sint-Hubertuszaal ter beschikking voor het ledenjaarfeest.

Nieuwe problemen rezen toen er sprake was van onteigening van een gedeelte van de grond waarop de meisjeslokalen waren opgetrokken, om een verbinding tussen de Torenstraat en de Boomkensstraat aan te leggen (de huidige Elzenstraat). Zo werd dan in 1964-65 de derde fase van het parochiecentrum verwezenlijkt. De bouw van een Chiromeisjesheem, dat tevens dankbaar gebruikt werd voor vergaderingen van volwassenenorganisaties. De kostprijs bedroeg 600.000 BEF.

In 1975 verliet kapelaan Herbots de parochie, na 18 jaar in het Parochiaal Centrum de stuwende kracht te zijn geweest, om pastoor te worden in Wellen. Hij werd opgevolgd door kapelaan Guido Vanheusden die al sinds 1969 kapelaan was in Runkst maar zich tot dan vooral actief met de jeugdbeweging en pastorale taken bezighield. Onder impuls veranderde het jeugdhuis 'Run In' van naam en werd 'De Braam'. Kapelaan Guido bleef op post tot 1984.

1977 was het jaar van grootse bouwwerken. De Sint-Hubertuszaal werd opnieuw volledig aangepast met een inkomhal, een vestiaire en een moderne functionele grootkeuken. De sanitaire voorzieningen werden grondig aangepakt met o.a. een toilet voor andersvaliden, in die tijd een zeldzaamheid. De conciërgewoning werd eveneens ingericht en uitgebreid met een secretariaat. De bouwwerken werden in 1978 tijdens de 18de Runkster Volksfeesten feestelijk ingehuldigd en in gebruik genomen.

De zesde fase, in 1978, voorzag in de bouw van drie KSA-lokalen gelegen achter tegen de Sint-Hubertuszaal en van een bergruimte, zodat de lokalen boven het Jeugdhuis de 'Run In' konden verbouwd worden tot nieuwe vergaderlokalen in 1979. De elektriciteit werd aangepast en nieuwe tafels en stoelen aangekocht.

De 20e Runkster Volksfeesten werden dan ook in 1979 met grote luister gevierd. Niet alleen op financieel gebied, maar ook inzake begeestering, samenwerking en algemene tevredenheid overtrof ze alle vorige feesten.

In 1981 werd de conciërgewoning op de Runkstersteenweg 149 van nieuwe ramen en deuren voorzien, de parochiezaal kreeg een bergruimte bij en een offsetdrukmachine werd aangekocht, zodat de verenigingen tegen een sociale prijs hun drukwerken in huis konden laten maken. Drukker van dienst was René Cox. Vanzelfsprekend werden de drukwerken voor de Volksfeesten, zoals het reclameboekje dat op een opslag van 5.000 ex. in heel Runkst verspreid werd, ook op deze drukmachine geprint.

Van september 1984 tot 1989 werd Patrick Hoogmartens, de huidige hulpbisschop, de vervanger van kapelaan Vanheusden in het parochiaal centrum. Van 1989 tot 1993 werd Patrick Hoogmartens opgevolgd door Guido Honnay die op zijn beurt benoemd werd tot algemene secretaris van het Bisdom Hasselt.

Huidig pastoor Robben - vanaf 1992 in functie - nam dan de fakkel over. Hij probeert de werking van de verenigingen, ook voor de Runkster Volksfeesten terug aan te wakkeren wat een niet te onderschatten taak is. Het maatschappijbeeld is sinds jaren aan het veranderen. Overaanbod van activiteiten, verleggen van prioriteiten, betere mobiliteit, vergrijzing van de verenigingen en minder verbondenheid met het parochiale leven maken het moeilijk om nog vrijwilligers te vinden voor activiteiten zoals de Runkster Volksfeesten.

Vanaf begin 2000 slaagde pastoor Robben er in om een 14-tal mensen opnieuw te motiveren voor het kerncomité. Dit resulteerde in de 41ste Runkster Volksfeesten, waar terug een frisse wind waait met de juiste gezellige sfeer. Hier deden ook de nieuwe media hun intrede, videofilm en website onder een nieuw en modern logo.

Naast de pastoor en de kapelaan waren er vanzelfsprekend heel wat mensen betrokken bij de uitbouw van het centrum en de feesten, pioniers als Mathieu Haenen, Gerard en Bertha Thijs, Elza Vandenhoudt, Thieu Lormans, Harry Cluckers, Louis Keunen en Irène Boeckx.

Momenteel is Patrick Opdenakker (nvdr: °1954-+2009) voorzitter van de Runkster Volksfeesten.

Naast Sint-Hubertus organiseert ook Sint-Kristoffel zijn jaarlijkse Kristoffelfeesten.

Uit: Runkst ... warm aanbevolen, pp. 29-31.

Fiche

Datering: 

Multimedia

Referenties

Runkst ... warm aanbevolen (2001)
Titel: 

Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Ondertitel: 
Vroeger en nu (+ afzonderlijk fotoboek)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2001
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...