You are here

Sasput-Voogdijstraat 5

Description

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 21-10-2011; (3) Het Belang van Limburg, 19-10-1984, p. 43.; (4) Het Belang van Limburg, 25-08-1990, p. 55.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
4-E-660-H
Capakey: 
71324E0660/00H000
Stijl: 
vakwerkbouw
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- familie Leo Vanderstraeten X Rozalia Machiels (+Hasselt 1971)

Vorige functie(s): 

hoeve

woonhuis / handelshuis

- (1990): Eutraco, fabrikant van acrylbaden, whirlpools, ... (4)

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

1976- Hoeve met L-vormige plattegrond, gegroeid uit een langgestrekte hoeve met ordonnantie stal-woonhuis, onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met leemkleurig gekalkte lemen vullingen op lage bakstenen stoel met gepikte plint. Zeven zichtbare, gepikte stijlen en twee windschoren (in de derde en vijfde travee). Twee vensters, een zolderluik en twee deuren. Zijgevels en achtergevel bedekt met asbestplaten. Recentere bakstenen dwarsschuur, haaks op de stalling. (2)

Beschrijving interieur: 

1984 – “(…) Een boerderij met aanhorigheden, tuin, weiland en boomgaard, gelegen Sasput-Voogdijstraat 5, ter plaatse «Trekschurenstraet», gekadastreerd sectie H. nrs. 661/B, 660/E, 660/F en 660/G, groot 76 a 75 ca. Beschrijving: gelijkvloers: huiskamer, 3 slaapkamers, kelderkamer, badkamer, kelder, varkensstallen, w.c.. schuur, stal, kippenstal en werkhuis; verdieping: 1 slaapkamer en zolder. (…)” (3)

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 7675 m2

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...