You are here

Schorsmarkt - Aardappelmarkt

Description

De Schorsmarkt - later Aardappelmarkt geheten en nu opgenomen in de Maastrichterstraat - dankt haar naam aan de handel in boomschors, die ingevolge het verval van de huidevetterijen verdween. Conform de gichtregisters wordt deze marktplaats beschouwd als de verbreding van de Maastrichterstraat.

De naam Schorsmarkt komt voor het eerst voor in het gichtregister 270, folio 142, ten jare 1767; voor die tijd sprak men gewoon van achter De Eeckel en achter die scoele of Ceciliakamer.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 125, noot 4.

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Schorsmarkt, Aardappelmarkt
Bemerkingen: 
nu: Maastrichterstraat

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...