You are here

Schorsmarkt - Aardappelmarkt

Description

De Schorsmarkt - later Aardappelmarkt geheten en nu opgenomen in de Maastrichterstraat - dankt haar naam aan de handel in boomschors, die ingevolge het verval van de huidevetterijen verdween. Conform de gichtregisters wordt deze marktplaats beschouwd als de verbreding van de Maastrichterstraat.

De naam Schorsmarkt komt voor het eerst voor in het gichtregister 270, folio 142, ten jare 1767; voor die tijd sprak men gewoon van achter De Eeckel en achter die scoele of Ceciliakamer.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 125, noot 4.

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Schorsmarkt, Aardappelmarkt
Bemerkingen: 
nu: Maastrichterstraat

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...