Sigers Frans Niklaas - uit: Hasselts Zilver (1996)

Description

p. 92

33. Frans Niklaas SIGERS

(°1687)

→ Sint-Truiden

→ ?

Frans Niklaas Sigers, die onder zijn voorouders diverse vooraanstaande Hasseltse munters telde, is een buitenbeentje. Uitgeweken naar Sint-Truiden en daar actief als goudsmid, belandde hij in de criminaliteit door zich in te laten met valsmunterij.

Sigers werd te Hasselt gedoopt op 11 maart 1687, als zoon van Jan Sigers, procureur en notaris aldaar, en van Clara Vrancken. Zijn vader was de derde zoon van de Hasseltse zilversmid en munter Niklaas (II) Sigers (1603-1655). Op 21 november 1708 huwde de jonge Sigers in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Sint-Truiden met Anna Catharina Meyers, dochter van de Sint-Truidense zilversmid Andries Meyers. De jaren nadien liet het echtpaar, dat zich in het huis De Ganse achter de Onze-Lieve-Vrouwekerk gevestigd had, in diezelfde kerk drie kinderen dopen.

Reeds op 27 december 1709 werd Sigers afgevaardigd om het smedenambacht in de Sint-Truidense gilderaad te vertegenwoordigen. Ongetwijfeld was hij voorbestemd om zijn schoonvader als zilversmid op te volgen, doch al snel vertroebelden de relaties tussen beiden. Op 3 april 1710 richtte Meyers, zelf tot querulantisme geneigd, een verzoekschrift tot de abt van Sint-Truiden, waarin hij zijn dochter en schoonzoon ervan betichtte hem van al zijn bezittingen te hebben beroofd: zilver, goud, parels en gesteenten, gereedschappen en graveerinstrumenten, zulks met het opzet hem van zijn bestaansmiddelen te beroven.

Het Luikerland beleefde destijds een economisch slechte tijd, o.a. ingevolge de voortdurende militaire bezettingen. Sigers, die allicht niet de meest vaardige edelsmid was - uit latere processtukken kan worden afgeleid dat hij in Sint-Truiden van zijn schoonvader nog de basisopleiding kreeg - nam zijn toevlucht tot de valsmunterij. Hij goot valse Franse, Hollandse en Luikse patacons, Spaanse kruispatacons, gouden pistolen, alle van te laag allooi. Zijn echtgenote debiteerde een gedeelte van die produktie in Sint-Truiden zelf bij de aankoop van diverse gebruiksgoederen. In zijn geboortestad betaalde Sigers o.a. koopman Voskens en de bewoner van het huis Scherpesteen met valse patacons. Vanaf 1 januari 1714 traden de gerechtelijke instanties op. Na een getuigenverhoor bevalen de schepenen van het Sint-Truidense hooggerecht reeds op 2 januari de aanhouding van de echtgenoten Sigers, die ondertussen het hazenpad hadden gekozen. Toch konden ze allebei binnen de twee dagen worden gevat, de man in de buurt van Herk-de-Stad en de vrouw in haar eigen huis, waarheen ze om een kleinigheid was teruggekeerd. Allebei werden ze eijserbandich gevangen gezet. Sigers beweerde dat zijn arrestatie nietig was, omdat de Sint-Truidense criminele officieren buiten het eigen grondgebied onbevoegd waren. De hele maand januari werd besteed aan procedurekwesties.

De Keizerlijke Raad, die destijds het prinsbisdom bestuurde, had geen vertrouwen in de Sint-Truidense schepenen, liet de gevangene naar Luik overbrengen, en wendde zich tot de keizer om die, gezien de ernst van de zaak, de Luikse schepenen te horen bevoegd verklaren. De valse munten waren niet alleen in het prinsbisdom maar ook in de Nederlanden en in het Rijk verspreid. De keizer vertrouwde de verdere instructie aan zijn gevolmachtigde minister in het prinsbisdom toe. Het vervolg van de procedure kon binnen dit bestek niet verder uitgediept worden.

Het is niet bekend waar Sigers en zijn echtgenote uiteindelijk terechtkwamen. In Sint-Truiden zijn ze alleszins niet overleden.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...