Sint-Catharina - Sint-Katarina / Casterwijk - uit: Hasselt in het Teken van de Bulldozer (1964)

Description

Casterwijk – Uitbreidingswerken

De werf van Casterwijk was feestelijk bevlagd, een stoere bulldozer en vrachtwagen traden op als houders van het traditioneel lint, dat de Burgemeester MEYERS doorknipte, waarna een lange sliert vrachtwagens geladen met rioolbuizen de werken opreed. Krakend vielen de eerste bomen onder het geweld der bulldozers. Hier zal rondom de Sint Katarinakerk een gans nieuwe wijk worden aangelegd op een terrein van ongeveer 20 hectaren. De aangrenzende bestaande straten zullen eveneens definitief aangelegd worden. Het zijn de Peter Benoitstraat, de Harpstraat, de Singelbeekstraat, de Voorstraat, de Eendenstraat en de Ganzenstraat. Een totale straatlengte van niet minder dan 5.270 meter; 9.600 m. riolen en 7.200 m. waterleiding.

De totale kostprijs bedraagt 32.160.000 F. Er worden hier een totaal aantal van 686 eengezinswoningen voorzien en 446 appartementen.

Reeds werden vele belangrijke gebouwen in deze omgeving opgericht. De Sint Katarinakerk, de Provinciale School voor Verpleegsters, het Virga Jesse Ziekenhuis, met tehuis voor verplegend personeel, de kinderkribbe "De Hummeltjes", het Provinciaal Gezondheidscentrum, de gebouwen van de Associatie van de Limburgse Mijnen. Een Lagere Jongensschool is in aanbouw naast de kerk. Verder wordt hier voorzien een Lagere Meisjesschool, een Ouderlingentehuis, een gebouw van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom, een nieuw winkelcentrum rond de Sint Katarinakerk, en niet te vergeten het Kultuurcentrum waarvan de ruwbouw op 80 millioen frank wordt geraamd.

Voor de verwezenlijking van het voorgaande aanlegplan werden door aankoop 3 ha 89 a 25 ca gronden aangekocht en 4 h 18 a onteigend voor een totaal bedrag van 19 millioen 909.131 frank.

Er blijven nog aan te kopen of te onteigenen 4 ha 34 a 19 ca voor een totaal bedrag volgens raming van 12.212.300 frank. Buiten deze grondverwervingen werden met de 15 eigenaars verschillende overeenkomsten afgesloten strekkende tot de herverkaveling van hun eigendommen.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...