Sint-Catharina - Sint-Katarina / Casterwijk - uit: Hasselt in het Teken van de Bulldozer (1964)

Description

Casterwijk – Uitbreidingswerken

De werf van Casterwijk was feestelijk bevlagd, een stoere bulldozer en vrachtwagen traden op als houders van het traditioneel lint, dat de Burgemeester MEYERS doorknipte, waarna een lange sliert vrachtwagens geladen met rioolbuizen de werken opreed. Krakend vielen de eerste bomen onder het geweld der bulldozers. Hier zal rondom de Sint Katarinakerk een gans nieuwe wijk worden aangelegd op een terrein van ongeveer 20 hectaren. De aangrenzende bestaande straten zullen eveneens definitief aangelegd worden. Het zijn de Peter Benoitstraat, de Harpstraat, de Singelbeekstraat, de Voorstraat, de Eendenstraat en de Ganzenstraat. Een totale straatlengte van niet minder dan 5.270 meter; 9.600 m. riolen en 7.200 m. waterleiding.

De totale kostprijs bedraagt 32.160.000 F. Er worden hier een totaal aantal van 686 eengezinswoningen voorzien en 446 appartementen.

Reeds werden vele belangrijke gebouwen in deze omgeving opgericht. De Sint Katarinakerk, de Provinciale School voor Verpleegsters, het Virga Jesse Ziekenhuis, met tehuis voor verplegend personeel, de kinderkribbe "De Hummeltjes", het Provinciaal Gezondheidscentrum, de gebouwen van de Associatie van de Limburgse Mijnen. Een Lagere Jongensschool is in aanbouw naast de kerk. Verder wordt hier voorzien een Lagere Meisjesschool, een Ouderlingentehuis, een gebouw van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom, een nieuw winkelcentrum rond de Sint Katarinakerk, en niet te vergeten het Kultuurcentrum waarvan de ruwbouw op 80 millioen frank wordt geraamd.

Voor de verwezenlijking van het voorgaande aanlegplan werden door aankoop 3 ha 89 a 25 ca gronden aangekocht en 4 h 18 a onteigend voor een totaal bedrag van 19 millioen 909.131 frank.

Er blijven nog aan te kopen of te onteigenen 4 ha 34 a 19 ca voor een totaal bedrag volgens raming van 12.212.300 frank. Buiten deze grondverwervingen werden met de 15 eigenaars verschillende overeenkomsten afgesloten strekkende tot de herverkaveling van hun eigendommen.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...