You are here

Sint-Hubertuskerk Runkst

Description

De Sint-Hubertuskerk werd tussen 1913 en 1921 gebouwd op het gelijknamige plein. De Sint-Hubertusparochie bestaat sinds 1912.

De neo-hooggotische kerk werd opgetrokken in natuur- en baksteen. Ze heeft drie beuken en een kruisvormig grondplan, een schip van twee traveeën, een transept en een veelhoekige absis.

De drie biechtstoelen werden in neogotisch houtsnijwerk uitgevoerd. De muurschilderingen stellen taferelen voor uit het leven van Sint-Hubertus.

Uit: Wandelen in Runkst (2006)

* 1913:  "Hasselt. - In zijne zitting van dinsdag stemde de gemeenteraad eene toelage van 100.000 fr., om in ieder der gehuchten Runxt en Rapertingen eene parochiekerk te bouwen." (4)

* De Hasseltse pastoor-deken ging in 1921 over tot een voorlopige inzegening van de Sint-Hubertuskerk. De inwijding was in 1928 voorbehouden aan de Luikse kerkvorst Kerkhofs. Het daaropvolgende jaar liet de stadsoverheid de nieuwe kerk afzomen met een hekken.

* Het eerste huwelijk dat ingezegend werd in 1921 was deze van Arnold Appeltans en Fina Kelles.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 12-06-2010; (3) Runkst ... warm aanbevolen (2001), pp. 24-25.; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 05-07-1913, p. 4.

Fiche

Adres: 
Sint-Hubertuskerk
Pastoor Van Dijckstraat 8
Hasselt
Kadastraal nummer: 
6-F-267-B-5
Capakey: 
71326F0267/00B005
Naam van het gebouw vroeger: 
Sint-Hubertuskerk
Naam van het gebouw nu: 
Sint-Hubertuskerk
Periode of stijl: 
einde 19de eeuw / 1913-1921
Stijl: 
neogotiek
Vorige functie(s): 

parochiekerk

Huidige functie: 

parochiekerk

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Neogotische kruisbasiliek uit eind XIX. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van vijf traveeën met een transept in de derde travee; toren met flankerend traptorentje in de hoek tussen het koor en de Z.-transeptarm; koor van een rechte travee en vijfzijdige sluiting; sacristie tegen de Z.-gevel van het koor. Baksteenconstructie, afgewerkt met natuurstenen banden; zadeldaken (leien). De verschillende delen zijn voorzien van steunberen en spitsboogfriezen onder de daklijsten. Spitsboogvensters met maaswerk. Achtkantige toren op een vierkante onderbouw; octogonaal traptorentje; naaldspitsen (leien). Overwelving d.m.v. kruisribgewelven, een straalgewelf boven de koorsluiting en een stergewelf boven de kruising. (2)

Beschrijving interieur: 

- hoofdaltaar, ca. 1920; drie neogotsiche biechtstoelen, ca. 1920; muurschilderingen van Paule Nolens met taferelen uit het leven van Sint-Hubertus, 1953; brandglasramen van Roger Daniëls (Sint-Truiden 1924-Hasselt 2015), 1952; glaswerk van J. Vliegen; kruisweg, 14 staties, Karel Beyaert, kopie van kruisweg van Jan Willem Rosier (1858-1931) in de Sint-Ursulakerk Lanaken, paneel, 70 x 110 cm, einde 19de eeuw; ... (3)

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 2801 m2

Referenties

pp. 24-26 De neogotische kerk werd gebouwd tussen 1913-1921. Het is een driebeukige kerk met kruisvormig...
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Runkst ... warm aanbevolen (2001)
Titel: 

Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Ondertitel: 
Vroeger en nu (+ afzonderlijk fotoboek)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2001
Cover: 
Wandelen in Runkst (2006)
Titel: 

Wandelen in Runkst (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 
Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Hubertus Runkst (2014)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Hubertus Runkst (2014)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2014
Cover: 
Sint-Hubertuskerk tegen de vlakte / Heilig Kruis wordt midden september parochiekerk van Runkst (2018)
Titel: 

Sint-Hubertuskerk tegen de vlakte / Heilig Kruis wordt midden september parochiekerk van Runkst (2018)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
14/03/2018
Pagina('s): 
19
Downloads

Sint-Hubertuskerk tegen de vlakte / Heilig Kruis wordt midden september parochiekerk van Runkst (2018)

PDF icon Download (204.71 KB)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...