Sint-Janskerk - uit: Ouderdomsdeken van Kuringen overleden / Jefke Veekmans vierde in april briljanten bruiloft (1967)

Description

De ouderdomsdeken van de gemeente Kuringen, Jefke Veekmans, is zaterdagmorgen overleden in de ouderdom van 93 jaar.

In april van dit jaar vierde hij op de St.-Jansheide, waar hij woonachtig was, nog zijn briljanten bruiloft.

De kandidaat-eeuweling van Kuringen was afkomstig van Zolder waar hij geboren werd op 2 april 1874. Zijn echtgenote Marieke Trekels werd te Kuringen geboren op 21 september 1878. Hun huwelijk werd ingezegend op 5 april 1902.

Het jonge paar woonde een tijdje te Zonhoven, verbleef nadien te Houthalen en kwam zich ten slotte in 1908 te Kuringen vestigen.

De echtelingen Veekmans-Trekels genoten daar veel sympatie vanwege de bevolking en vooral de inwoners van de St.-Jansparochie gingen er prat op zulke kranige ouderdomsdeken in hun midden te hebben. ’t Was niet zonder reden trouwens dat op 2 april 't echtpaar Veekmans uitbundig werd gevierd bij gelegenheid van hun briljanten huwelijksfeest.

Jefke Veekmans was reeds 10 jaar ere-voorzitter van het bouwkomitee van de St.-Jansparochie en tevens aktief lid van het schoolkomitee. Hij werd hiervoor trouwens tijdens het briljanten bruiloftsfeest onderscheiden.

Hij was tevens bestuurslid van de Bond der gepensioneerden.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...