You are here

In Sint-Lambertus (Maastrichterstraat 56)

Description

Het huis ligt precies tegenover de plek, waar vroeger de Kleine Capucienenstraat uitmondde in de Maastrichterstraat.

Het huis heeft een lange geschiedenis die beschreven is vanaf 1736 toen Geertrui Strauven, weduwe van Willem Creemers het huis verkocht aan dokter Gerard Cuypers. Van deze ging het over naar Leonard Beckens, waarvan de naam in de rand van het medaillon voorkomt.

In 1801 werd Lambert Ouwerx eigenaar van het huis en hield er een winkel tot in 1853. Zijn zoon Jan, die het tot bankier bracht, liet het huis wederopbouwen in het 3de kwartaal van de 19de eeuw.

In 1867 woonde er de koperslager Hendrik Driesen en na hem woonden er achtereenvolgens deurwaarder Freeke Douchar, Michiel Van Geel-Loots, boekbinder Leo Crollen, provinciebeambte en boekhandelaar Jozef Claes-Douchar, gevolgd door boekhandelaar Arthur Franck. Vanaf 1920 werd de papierhandel met een assortiment schrijfbenodigdheden verdergezet door de ongehuwde zusters Maria en Emilia Ouwerx in hun "Papéterie Moderne", op nr. 64 van de Maastrichterstraat. Merk op dat het huis wel degelijk hetzelfde bleef, maar dat het huisnummer veranderde.

In 1937 startte apotheker André Vreven er zijn zaak, die in 1974 werd overgenomen door apotheker Luc Goossens, die er momenteel (nvdr: tot einde 2011) nog steeds een apotheek uitbaat.

Uit: Kunst in de Kijker - 125 (2003)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 15-12-2009; (3) Hasseltse tegelwandeling (2005), z.p.

Fiche

Adres: 
In Sint-Lambertus
Maastrichterstraat 56
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-400-C
Capakey: 
71022H0400/00C000
Naam van het gebouw vroeger: 
In Sint-Lambertus
Naam van het gebouw nu: 
In Sint-Lambertus
Periode of stijl: 
3de kwart 19de eeuw
Stijl: 
eclecticisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- tot 1736: Geertrui Strauven, weduwe Willem Creemers

- 1736: dokter Gerard Cuypers

- tot 1801?: Leonard Beckens

- 1801-1853: winkelier Lambert Ouwerx

- (?): Jan Ouwerx, zoon voorgaande

- 1867: koperslager Hendrik Driesen

- (?): deurwaarder Freeke Douchar

- (?): bediende, ontvanger belastingen Petrus Michael (Hasselt 1832-1897) X Hasselt 1858 Albertina Loodts (Hasselt 1836-1886), ouders van Albert Vangeel

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): gemeenteraadslid Lambert Douchar

- na 1900: boekbinder Leo Crollen

- (?): provinciebeambte en boekhandelaarJozef Claes-Douchar

- 1908-1920: papierhandelaar en drukker Arthur Franck X Marguerite Hurlet en kinderen w.o. Georges (Verviers 1889-Villefranche-sur-Mer-F 1919)

- 1920: Maria en Emilia Ouwerx - 'Papéterie Moderne'

- 1937: apotheker André Vreven-Frederix

- 1974: apotheker Luc Goossens-Hendrickx

- 2012: apotheker Katrijn Vanroelen

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- boekhandel (o.a. Papéterie Moderne)

- 1937-1974: apotheek André Vreven

- 1974-2011: apotheek Luc Goossens

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2017: apotheek Katrijn Vanroelen (vanaf 2012)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Breedhuis in eclectische stijl. Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met vorstkam, uit begin XX. Bakstenen gebouw met een lijstgevel, in de linkertravee voorzien van een risaliet van lichtere baksteen, uitlopend op een schoudergeveltje. Muuropeningen in licht uitspringende bakstenen omlijstingen, rondboogvormig in de linkertravee, getoogd in de overige traveeën; breed rechthoekig balkon met ijzeren hek over de drie rechtervensters der tweede bouwlaag. Gewijzigde benedenverdieping over de drie rechtertraveeën. (2) Tegelversiering in Hasseltse keramiek. (3)

Beschrijving tuin: 

- achtertuin

Algemeen: 

- burgerhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 147 m2

- oud huisnummer: 64

Referenties

pp. 98-99 In Sint-Lambertus Vanaf deze woning maakt de straat een bocht van negentig graden naar het...
p. 20 Dit huis ligt aan de vooruitspringende boog van de Maastrichterstraat tegenover de...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasseltse tegelwandeling (2005)
Titel: 

Hasseltse tegelwandeling (2005)

Hasseltse uithangborden en gevelstenen (1979)
Titel: 

Hasseltse uithangborden en gevelstenen (1979)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1979
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kunst in de Kijker - 125 (2003)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 125 (2003)

Ondertitel: 
Uithangteken 'In Sint-Lambertus', 1801, monogram Ab = André Beck(ers)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht André Vreven (1977)

PDF icon Download (68.29 KB)

Overlijdensbericht Juliette Frederix (1996)

PDF icon Download (41.49 KB)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...