In Sint-Lambertus (Maastrichterstraat 56) - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 98-99

In Sint-Lambertus

Vanaf deze woning maakt de straat een bocht van negentig graden naar het noorden. Bij de eeuwwisseling was in dit hoekhuis de boekhandel van van Arthur Franck gevestigd. Dit pand en de twee volgende huizen - respectievelijk bewoond door winkelier Hendrik Buntinx-Moermans en griffier Hubert Wynants-Martens - waren, zoals de vorige zes woningen, de eigendom van gemeenteraadslid Lambert Douchar.

Naar onze mening heette dit hoekhuis In Sint-Lambertus, de naam die we aantreffen op een fraai uitgestoken en geschilderd beeld, dat in het stadsmuseum (nvdr: nu Het Stadsmus) wordt bewaard. Het is een borstbeeld van de heilige; het uithangbord vermeldt verder nog de huisnaam, het jaartal 1801 en in de rand de eigennaam Leonardus Beckens. Anno 1801 behoorde het huis toe aan Lambert Ouwerx, die er tot in 1853 een winkel hield. Zijn vader, bankier Jan Ouwerx-Lassine, woonde aanvankelijk in De Bonte Koe aan de Groenplaats. In het kwart van de 19de eeuw liet die het huis aan de Maastrichterstraat wederopbouwen, onder toezicht van zijn rentmeester Bernard Vandenhoudt, die in Die Trauwe aan de Maastrichterstraat woonde. Deze vond er het genoemde uitsteekbeeld en nam het mee naar huis. Zo belandde het beeld als erfstuk bij zijn nicht, de echtgenote van horlogemaker Victor Dewinne aan de Hoogstraat. Dewinne gaf het ten geschenke aan schepen Paul Bellefroid, die het in het stadsmuseum onderbracht.

Op 25 februari 1736 werd het huis door Geertrui Strauwen, weduwe van Willem Creemers, aan Dr. Gerard Cuypers verkocht. Van deze ging het over naar Leonard Beckens. Vervolgens kocht rentenier Lambert Ouwerx het; hij nam er zelf zijn intrek in. In 1867 woonde er koperslager Hendrik Driesen. Na hem woonden er achtereenvolgens deurwaarder Freeke Douchar, Michiel Van Geel-Loodts, boekbinder Leo Crollen, provinciebeambte en boekhandelaar Jozef Claes-Douchar en ten slotte boekhandelaar Arthur Franck.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...