In Sint-Lambertus (Maastrichterstraat 56) - uit: Hasseltse uithangborden en gevelstenen (1979)

Description

p. 20

Dit huis ligt aan de vooruitspringende boog van de Maastrichterstraat tegenover de Kapucienenstraat.

In 1736 was het eigendom van Geertrui Strauven, weduwe Creemers, die het in dat jaar verkocht aan dr. Gerard Cuypers. Later kwam het in handen van Egidius Vlecken. Deze verkocht "Sint-Lambertus" in 1783 aan advocaat Servaes Machiels voor 2.800 gulden.

In het begin van de 19de eeuw werd Lambert Ouwerx eigenaar van het huis waar hij een winkel hield. Deze man deed blijkbaar goede zaken, want omstreeks 1840 ging Lambert rentenieren en zijn zoon Jan, die het tot bankier bracht, liet het huis in het derde kwart van de 19de eeuw heropbouwen. Zijn zaakgelastigde, Bernard Vandenhoudt, die ook toezicht hield bij de bouwwerken, nam toen het uithangbord van het oude huis mee. Nadat het lange tijd in handen van de familie Vandenhoudt was geweest, kwam het door bemiddeling van de bekende Hasseltse advocaat en schepen Paul Bellefroid (1869-1959) de latere rector van de Katholieke Universiteit van Nijmegen, in het stadsmuseum (nvdr: nu Het Stadsmus) terecht.

Op het einde van de 19de eeuw kocht Lambert Douchar "Sint-Lambertus" en aanpalende huizen en verhuurde het achtereenvolgens aan o.m. de boekhandelaar Arthur Franck, aan Michel van Geel en aan de boekbinder Leo Crollen. Ook Jozef Claes had hier later een boekhandel.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...