You are here

Sint-Lambertuskerk Sint-Lambrechts-Herk

Description

De Sint-Lambertuskerk werd uit voorzorg tegen overstromingen gebouwd op een artificieel heuveltje. De huidige kerk, die ingezegend werd op 24 mei 1894, is al zeker de derde kerk op deze plaats. Het eerste gebedshuis stond er vermoedelijk reeds in de vroegmiddeleeuwse kerstening.

De Heilige Lambertus (650-705), bisschop van Tongeren en Maastricht, was in Haspengouw en het Maasland een prominent figuur.

De eerste kerk werd in 1790 afgebroken en vervangen door een ruimer gebouw in 1791. Ook dit kerkje werd te klein en bouwvallig en viel in 1892 onder de slopershamer om plaats te maken voor de huidige kerk in neogotische stijl. Een houten kruis herinnert nog aan de noodkerk die tijdens de bouw van de nieuwe kerk gebruikt werd. Het grondplan van de nieuwe kerk bestaat uit een halfingebouwde toren, een middenschip, twee zijbeuken, een dwarsbeuk en een hoofdkoor.

Op de koorruimte na is het interieur van de kerk vrij sober. Er staat onder meer een gebeeldhouwde kruisweg van de kunstenaar De Vriendt die ook het Hasseltse Boerenkrijgmonument ontwierp. Veel waardevolle kunstwerken bezit de kerk niet. Alleen het doek 'Graflegging' van de Luikse schilder Gauthier Damery (1650), enkele gepolychromeerde beelden uit de 16de-18de eeuw en een monstrans van omstreeks 1750 zijn het vermelden waard.

Uit: Wandelen in Sint-Lambrechts-Herk (2006)

(1892 "Gemeente Herck-St-Lambert - Openbare aanbesteding der werken voor het bouwen eener nieuwe kerk. / Maandag, 23 Mei 1892, om 10 uren 's morgens, op het Gemeentehuis van Herck-St Lambert, zullen de Kerkfabriek en de Gemeenteraad, overgaan tot de openbare aanbesteding der werken voor het bouwen eener nieuwe kerk. De inschrijvingsbiljetten op zegel moeten per aanbevolen brief minstens twee dagen vóór de aanbesteding aan den heer Voorzitter der Kerkfabriek gestuurd worden. / Bestek fr. 84,955 38. / Plannen, bestek en lastboek liggen ter inzage der aannemers bij den Eerw. Heer Pastoor.

Voor verdere inlichtingen wende men zich tot. den Eerwaarden Heer J. Vleugels, Pastoor te Herck-Sint-Lambert of tot den heer Serrure, Architekt te Sint-Truiden. / Herck-St Lambert, den 3 Mei 1892 / Voor de kerkfabriek: De Secretaris J. Martens / De Voorzitter J. Bottelberghe / Voor den gemeenteraad: De Secretaris A. Greeven / De Burgemeester P. Schoeps." (2)

* De twee in 1901 gegoten klokken werden in 1943 door de Duitse overheid uit de toren gehaald en weggevoerd. In 1953 werden zij door drie andere vervangen. Alleen de in 1868 gegoten middelste klok (821 kg) en een klein klokje uit 1770 konden aan deze roof ontsnappen. Dit laatste prijkt nu nog als 'het schelleken' in het koor van de kerk, die in 1976 grondig werd opgefrist en verfraaid. (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 14-05-1892 (3) Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011), pp. 42-45. (4) Inventaris VIOE - geraadpleegd op 13-02-2010

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
71052B0549/00B000 = 2-B-0549-B
Naam van het gebouw nu: 
Sint-Lambertuskerk
Periode of stijl: 
1892-1894
Architect: 
Edmond Serrure (Sint-Joost-ten-Node 1856-Laken 1925), stadsarchitect Sint-Truiden
Stijl: 
neogotiek
Vorige functie(s): 

parochiekerk

Huidige functie: 

parochiekerk

Beschrijving buitengevel: 

Neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1892-1894. Omgevend, ommuurd kerkhof. De plattegrond beschrijft een vierkante W.-toren, een driebeukig schip van drie traveeën, een transeptarm van één travee., en een koor van een rechte trav. met driezijdige sluiting, geflankeerd door sacristieën. Baksteenbouw met verwerking van hardsteen, op een breukstenen plint. Overkluizing d.m.v. een spitstongewelf op beschilderde houten gordelbogen. (4) 

Beschrijving interieur: 

- madonna, gepolychromeerd hout (eind XVII); St.-Barbara (XVI); St.-Lambertus (XVIII). (4)

- gebeeldhouwde kruisweg, François De Vriendt (1829-1919)

- olieverfschilderij Graflegging, 1650, Gauthier Damery (1610-1672)

- monstrans, ca. 1750

Algemeen: 

- open bebouwing
- perceelgrootte: 3130 m2

Referenties

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Orgelgids Hasselt (2005)
Titel: 

Orgelgids Hasselt (2005)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2005
Cover: 
Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)
Titel: 

Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2011
Wandelen in St.-Lambrechts-Herk (2006)
Titel: 

Wandelen in St.-Lambrechts-Herk (2006)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006
Redactie: 
Maarten Snoeks
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...