Sint-Lambrechts-Herk / Bevolkingsaangroei - uit: Sint-Lambrechts-Herk / Warm aanbevolen (2011)

Description

pp. 40-41

EVOLUTIE VAN DE HERKSE BEVOLKING (1846–2010)

Gedurende ruim 80 jaar, vanaf het midden van de negentiende eeuw tot ongeveer 1930 stagneerde het Herkse bevolkingsaantal. Men zou kunnen veronderstellen dat de hoge geboortecijfers in die tijd tot een aanzienlijke aangroei zouden geleid hebben wat helemaal niet het geval was. Het was een periode waarin armoede, mislukte oogsten, eenzijdige voeding, slechte hygiëne en lichamelijke verwaarlozing plus een schrijnend gebrek aan elementaire scholing (vele analfabeten) meer de regel waren dan de uitzondering. Hoe groot de effecten waren in Herk van de besmettelijke ziekten zoals cholera, pokken, difterie, influenza, tuberculose, kinkhoest, stuipen, mazelen en tyfus weten we niet. We weten wel dat de kindersterfte groot was, dat vele vrouwen stierven in het kraambed, dat man en vrouw en meestal ook de kinderen (de meeste kinderen gingen niet naar school) lang en hard moesten werken op het veld én thuis. Het sterftecijfer benaderde omzeggens het geboortecijfer. Dat was zo in gans Vlaanderen.

Opvallend is de ongelijke verhouding mannen en vrouwen: er zijn meer mannen dan vrouwen en dat is wereldwijd zo. Trouwens, gemiddeld worden er meer jongetjes geboren dan meisjes: 105 jongens / 100 meisjes. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat de economische toestand in Vlaanderen in die mate verbeterde dat het gezin er wel bij voer. Ondervoeding en besmettelijke ziekten verdwenen door onder meer inspanningen van het Kinderheil. Een betere en langere scholing, vrouwen die voor een tweede inkomen in het gezin zorgden, een gevarieerde voeding en algemene toegang tot de geneeskunde verzekerden vanaf de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw een toenemende welstand. Het aantal kinderen per gezin nam tevens drastisch af door geboorteregeling.

Sinds 1950 is de Herkse bevolking meer dan verdubbeld. Niet zo zeer het geboorteoverschot (verschil geboorten-sterften) heeft dit in de hand gewerkt maar wel het relatief groot aantal inwijkelingen. De vele nieuwe woonhuizen en appartementsblokken maken dit duidelijk en veranderen in sterke mate het uitzicht van het dorp.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...