You are here

Sint-Ludovicuszaal (Minderbroedersstraat 15-17)

Description

De naam van dit pand, dat deel uitmaakt van het minderbroederklooster, verwijst naar Jan Lodewijk Paquay, beter gekend als het 'Heilig Paterke'.

* Op 20 augustus 1914 krijgt de Sint-Ludovicuszaal van het klooster een nieuwe bestemming: gedurende twee weken worden er Duitse soldaten verpleegd. Deze zaal zal qua invulling nog diverse functies toegewezen krijgen in de loop van de oorlog, waaronder die van ‘broodmijn’; ‘komiteitszaal’; studiezaal voor studenten en een quarantainezaal voor zieke vluchtelingen. (6)

* 1927: "In St-Ludovicuszaal. - De talrijke leden van den bond van het H. Hart, die de lessen van Geloofsverdediging volgen, hebben Woensdag der vorige week een echt buitenkansje gehad. In de keurig geschilderde St-Ludovicuszaal - een werk van onzen Hasseltschen kunstenaar, den Heer Jules Jans - kregen ze eene voordracht met lichtbeelden door den Z. E. H. Pater Anicetus over Limburg's Schutsengel, den Z. E. P. Valentinus Paquay zaliger. De Z. E. H. Hendrikx, pastoor-deken, sprak een woord van lof tot de onvermoeibare leeken-apostels en tot de ijveraarsters voor het nooit volprezen werk der Intronisatie. De vergadering werd gesloten door den H. Donné, Proost, met een gebed tot Christus Koning der Wereld." (4)

* 1952: "Prachtig glasraam. - Door de Hasseltse glazenier A. Van Rompaey, werd een prachtig glasraam vervaardigd en geschonken aan het Hasselts St. Valentinuskoor. Dit glasraam zal binnenkort geplaatst worden in de St. Ludovicuszaal. Het glasraam stelt het Heilig Paterke voor met de spreuk «Deo Canto»." (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), pp. 246-248.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 04-07-2011; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 30-10-1927, p. 3.; (5) Het Belang van Limburg, 19-01-1952, p. 4.; (6) Oorlogsverslag geschreven door pater gardiaan Bonaventura Jans (collectie Het Stadsmus)

Fiche

Adres: 
Ludovicuszaal
Minderbroedersstraat 15-17
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1403-G (complex) / 1-H-1390-V (tuin)
Capakey: 
71022H1403/00G000 (complex) / 71022H1390/00V000 (tuin)
Naam van het gebouw nu: 
Sint-Ludovicuszaal
Periode of stijl: 
17de eeuw / 2de helft 19de-begin 20ste eeuw
Stijl: 
neoromaans
Eigenaars / Huurders voor 1900: 
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- minderbroeders

Vorige functie(s): 

deel van het minderbroederklooster

Huidige functie: 

deel van het minderbroederklooster

Beschrijving buitengevel: 

1975 - (...) Van de gebouwen rondom de tweede binnenkoer resten alleen nog de Z.W. (3) (nvdr: nr. 15) en de N.O.-vleugel (4); beide klimmen in kern op tot XVII, doch werden sterk aangepast in XIX en XX. De binnenkoer is bereikbaar via een getoogde inrijpoort in een rechthoekige, geblokte omlijsting van hardsteen, thans opgenomen in een recent gebouw (nvdr: nr. 17). De Z.W.-vleugel is aan de straatkant gelegen en springt uit t.o.v. de aanleunende vleugel, l.; acht traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen); bakstenen gebouw met een gecementeerde Z.W.-gevel; rechthoekige vensters (XIX B), de bovenvensters met geprofileerde omlijsting en volutesluitsteen van stuc, en kordon vormende hardstenen lekdrempels; rechthoekige deur in een vlakke, hardstenen omlijsting; de achtergevel is witgeschilderd en voorzien van grotendeels gedichte, rechthoekige muuropeningen. (...) (3)

Verbouwingen: 

- 2de helft 19de eeuw

- begin 20ste eeuw

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Minderbroedersstraat 19, 21, 23 en Isabellastraat 21): 4455 m2 + 2257 m2 (tuin)

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Fig. XXVI - uit: Inventaris van het cultuurbezit in België, p. 342

PDF icon Download (158.95 KB)

Recent toegevoegd

1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...