You are here

Sint-Martinus / Hollandsveld

Description

In oude geschriften spreekt men van de vallei van de 'Hellebeek', waarnaar ook de benaming 'In de Helle' verwijst. De weiden en velden eromheen noemt men 'Hellebempten', 'Helveldt' of 'Helleplasse'. Tussen de vallei van de Helbeek en die van de Sint-Jansbeek of Trekschurenbeek liggen 'de Roodenberg', 'het Hollandsveldt' en 'de Kast'.

Het gebied dat afgebakend wordt door de spoorlijn Landen-Hasselt, de spoorlijn Hasselt-Luik, de autosnelweg E313 Antwerpen-Luik, de Oude Luikerbaan en de Trekschurenbeek heet de Sint-Martinusparochie of het Hollandsveld.

In de 14de eeuw zorgde de aanhechting van het graafschap Loon bij het prinsbisdom Luik voor belangrijk handelsverkeer tussen Hasselt (Kuringen) en Luik. Daartussen ontstond een directe verbinding: de Luikersteenweg.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren in de buurt slechts hoeves met akkers, boomgaarden en weilanden te vinden. Enkel het landgoed 't Holland (het huidige Salvatorziekenhuis) was een gebouw van enige betekenis.

Rond de Luikersteenweg groeide in het begin van de jaren 1950 een nieuwe wijk en een nieuwe parochie. Die ontlastte de Sint-Quintinusparochie van de binnenstad. Momenteel telt de Hollandsveldwijk 2350 inwoners.

Uit: Wandelen in Sint-Martinus (2007)

* 1960: "Op 3 juni j.l. heeft de aanbesteding plaats gehad voor de aanleg van een nieuwe wijk ter plaatse genoemd "Het Hollandsveld" langs de Luikersteenweg tussen de Generaal Lemanstraat en de Salvatorstraat. Deze werken behelzen eveneens de aanleg der Meiliedstraat, de Bergstraat en een gedeelte der Groenstraat. De werken bedragen 10.199.554 F." (1)

(1) Aanleg nieuwe wijk “Het Hollandsveld” (1960)

Fiche

(Ver)ander(d)e naam: 
Hollandsveld

Multimedia

Referenties

In samenwerking met partikulieren werden hier voor 11.755.000 F werken uitgevoerd voor de aanleg van een...
Aanleg nieuwe wijk “Het Hollandsveld” (1960)
Titel: 

Aanleg nieuwe wijk “Het Hollandsveld” (1960)

Jaar van uitgave: 
1960
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
17 (zomernummer)
Pagina's: 
zp
Hasselt in het Teken van de Bulldozer (1964)
Titel: 

Hasselt in het Teken van de Bulldozer (1964)

Jaar van uitgave: 
1964
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
32 (lentenummer)
Pagina's: 
z.p.
Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Martinus Hasselt (2014)
Titel: 

Kerken en Kapellen - Parochie Sint-Martinus Hasselt (2014)

Ondertitel: 
Inventaris kunst- en cultusobjecten Hasselt
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2014
Cover: 
Wandelen in Sint-Martinus (2007)
Titel: 

Wandelen in Sint-Martinus (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...