Sint-Niklaaskerk Wimmertingen - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

De Sint-Niklaaskerk van Wimmertingenheeft een bewogen bouwgeschiedenis. De huidige kerk dateert van 1899 maar voor en na die datum is er heel wat aan de kerk gebouwd en herbouwd.

In 1628 werd de eerste steen van een nieuwe kerk gelegd nadat de oude kerk bouwvallig was geworden. De kerkwijding had plaats op 9 juli en nu wordt op de zondag na 9 juli kermis te Wimmertingen gevierd. In 1712 bleek de kerk te klein en er was geen zoldering. In 1726 was het dak zo verrot dat het op vele plaatsen binnenregende. Pas in 1843 werd de kerk aan de westerkant met 5 m. verlengd en in 1899 werd de kruisbeuk opgetrokken en werd het koor naar het oosten vergroot. In 1901 brandde de kerk af zodat het dak inviel; een jaar later was de wederopbouw voleindigd. In de jaren 1941-1942 werden de twee zijbeuken gebouwd.

In de kerk treft men enkele merkwaardige houten beelden aan, nl. een O.L.Vrouw uit de 16de eeuw, een Sint-Blasius en Sint-Niklaas uit de 17de eeuw.

Wimmertingen is steeds een kleine parochie geweest: in 1650 woonden er slechts 12 gezinnen en in 1726 was dit aantal gestegen tot 16 gezinnen.

J.G.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis Joseph Verlaak, thans Hasselaar, oorspronkelijk uit Wijchmaal, gaat naar de militaire...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...