Sint-Quintinuskerk - Sint-Quintinuskathedraal - uit: Historische stadswandeling Hasselt (s.d.)

Description

p. 3

Bij de oprichting van het bisdom Hasselt in 1967 werd deze kerk bisschopskerk of kathedraal.

In de 8ste eeuw stond hier het eerste primitieve kerkje aan de Helbeek, de kern van het oude Hasselt. Op de plaats van dat oude kerkje werd in de 12de eeuw een Romaanse kerk in Diestse ijzerzandsteen gebouwd. De onderbouw van de huidige toren is het enige overblijfsel van die Romaanse kerk.

De huidige gotische kerk heeft een lange bouwgeschiedenis gekend. De oudste delen dateren uit de 13de eeuw, de recentste grondige restauratie werd in 1999 voltooid.

Enkele belangrijke bouwfasen:

- Ca. 1250 werd tegen die Romaanse kerk de huidige vroeggotische toren in mergelsteen gebouwd.
- De kerk kreeg haar uitzicht grotendeels in de 15de en 16de eeuw: de middenbeuk, de kruis- en zijbeuken en het koor in Brabantse gotiek dateren uit de 15de eeuw, de kooromgang met de straalkapellen, de westgevel met de twee ingangen en de Sint-Barbarakapel aan de noordzijde uit de 16de.
- In de 18de eeuw werden de torenspits en de beiaard vernieuwd.
- De pinakels, de voorbouw van de toren en andere versieringen aan de buitenzijde en in het interieur - o.m. het hoofdaltaar - werden tijdens de grote restauratie in de tweede helft van de 19de eeuw toegevoegd. 

Het interieur bevat enkele belangrijke kunstwerken, o.m. het renaissancistische koorgestoelte (1549) met enkele gesculpteerde rugbeschotten en decoratieve zittertjes, het schilderij Calvarieberg van Lampsonius, kruisweg en muurschilderingen van de Hasseltse historieschilder Godfried Guffens (1823-1901), de barokke preekstoel (1637) en biechtstoelen, het doksaal in Lodewijk XVI-stijl met classicistische orgelkast, de koperen doopvont uit 1700, en koperen koorlezenaar uit 1536 en een aantal laatgotische heiligenbeelden. Het houten portaal (rond 1600) in het transept is afkomstig uit de kerk van de Augustijnen. De oudste bekende monstrans ter wereld (12de eeuw) is eigendom van de kathedraal maar wordt tentoongesteld in stadsmuseum Het Stadsmus.

Het Beiaardmuseum in de toren geeft een overzicht van de geschiedenis en de werking van de beiaard.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...