You are here

Sinte-Anne (Paardsdemerstraat)

Description

Boven de deur prijkte onder een oud beeldje het jaartal 1807. Deze datum wijst op de verbouwing, ingevolge waarvan het huis in twee woningen werd verdeeld: Groot Ste-Anne en Kleyn Ste-Anne.

Op 8 januari 1749 is Ste-Anne voor 1250 gulden en de lasten door Adriaan Tulleneers aan Joannes Pluymers verkocht; buren waren Godfried Kips en Ludovicus Pyp. Toen Nikolaas, zoon van Joannes Pluymers, er in 1788 als brander woonde, had hij als buurman de jeneverstoker advocaat Meugens met Sint-Paulus enerzijds en de kinderen van Godfried Kips met De Trepkens anderzijds.

Na de verbouwing van 1807 kwamen Groot en Kleyn Ste-Anne in het bezit van Louis Poutrain, die zijn branderij in De Brandewynsketel aan de Raamstraat had. Na zijn dood stelde zijn weduwe – die door haar stadsgenoten met de bijnaam De Poeteringe werd bedacht – de huizen, samen met al haar andere talrijke onroerende goederen, op 29 augustus 1834 (nvdr: 1854?) te koop. Groot en Kleyn Ste-Anne werden gekocht door dokter Van Dooren, en De Brandewynsketel door Antoon Vinckenbosch. Dokter Van Dooren verkocht de twee woningen op 19 december 1865.

In de 15de eeuw waren de rauwperse, de groote perse en de peerts opgesteld in Ste-Anne. Toen heette het pand het Peertshuys, d.i. de woning van de 'peertsmeester', de ambtenaar die belast was met het 'peertsen' of merken van de goedgekeurde stukken laken. In die tijd raakte het Peertshuys langsachter de Sint-Jacobskapel aan de Demerstraat. Tot in 1505 behoorde het toe aan het stadsbestuur, daarna kwam het in het bezit van de droogscheerders en uiteindelijk van particulieren.

Dit huis en de huizen Sint-Paulus, Oude Mannenhuys, Sint-Franciscus, De Swarte Pluym en Den Paternoster werden afgebroken en vervangen door de kantoren van de Regie van Telegrafie en Telefonie.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 215.

* 1950: “Grote afbraak Paardsdemerstraat Hasselt / Te koop: 500.000 herbruikbare, grote steen, Waals formaat; 250 poutrels, alle maten, tot 12 met. 50 Ton brandhout. - Poorten, ramen, deuren, kasseien, bruggen, kepers, planken, plancher, ijzeren ramen, W. C., enz.” (2)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Het Belang van Limburg, 02-07-1950, p. 9.

Fiche

Adres: 
Sinte-Anne
Paardsdemerstraat (6-10)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Peertshuys (15de eeuw), Sinte-Anne
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
begin 16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- tot 1505: stadsbestuur

- 1505: droogscheerders

- begin 18de eeuw: Adriaan Tulleneers - verkoopt aan

- 1749: Jean Pluymers X Jeanne Peetermans

- (?): Jean Nicolas Pluymers (Hasselt 1751-1806), zoon voorgaande, X Hasselt Anna Catharina Baerts (Hasselt 1739-1797)

- 1807: jeneverstoker Louis Albert Poutrain (Doornik 1777-Hasselt 1841) X Hasselt 1801 Anna Pluymers (Hasselt 1773-1859), dochter voorgaande Jean Nicolas

- 1854: Anna Pluymers (Hasselt 1773-1859), weduwe van Louis Albert Poutrain (Doornik 1777-Hasselt 1841) - verkoopt aan

- dokter Van Dooren - verkoopt in 1865

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

Huidige functie: 

gesloopt 1950 (2) - nieuwbouw Paardsdemerstraat 6-10

Verbouwingen: 

- 1807: het huis werd in twee woningen verdeeld, nl. Groot Ste-Anne en Kleyn Ste-Anne

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...