You are here

Description

Een paar meter verder dan de Zonhovenstraat stroomt de Slangbeek onder de Vliegveldstraat door. Deze kleine beek ontspringt in de moerassige omgeving ongeveer een kilometer verderop in het noordoosten. Tot aan de spoorweg in het westen vormt de Slangbeek de natuurlijke grens tussen Zonhoven en Hasselt. Ze ‘bevoorraadt’ de vijvers van het natuurreservaat van Zonhoven en stroomt onder het Albertkanaal door tot ze in Kuringen uitmondt in de Demer.

Volgens Zonhovense geschiedkundige bronnen waren er al in de 8ste eeuw menselijke nederzettingen langs de Slangbeek. In de buurt van de Zonhovenstraat bouwden de bewoners van de Grote Heide later hun schamele huisjes. Op oude kaarten worden kleine lemen huisjes afgebeeld, die met de gevel naar de Slangbeek gericht zijn. Tot na de Tweede Wereldoorlog werden ze bewoond door bezembinders. Die brachten hun bezems te voet naar Hasselt of Sint-Truiden, om ze daar op de markt te verkopen. Op twee gerestaureerde hoeves na (nvdr: nrs 54 en 72) werden alle oorspronkelijke lemen huizen (nvdr: bv. hoeve) tijdens de jaren zeventig van vorige eeuw afgebroken; de huidige huizen in de Zonhovenstraat dateren allemaal van na 1965.

Uit: Wandelen in Kiewit-Heide (2007)

Referenties

Wandelen in Kiewit-Heide (2007)
Titel: 

Wandelen in Kiewit-Heide (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Joseph Verlaak, thans Hasselaar, oorspronkelijk uit Wijchmaal, gaat naar de militaire...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...