Spalbeek / Jaarkeuren - uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Description

pp. 50-51

UIT DE JAARKEUREN (XVe/XVIe eeuw) VAN SPALBEEK

… Wie uit de boomgaard, hof of veld van een ander vruchten ontvreemdde of schade toebracht aan de oogst van een ander, zal een boete van zeven schellingen betalen en de schade vergoeden.

… In Spalbeek mag geen vee van buiten de heerlijkheid weiden. De beesten zullen in beslag genomen worden, zoals men ook vee van de gemeentenaren dat buiten Spalbeek wordt aangetroffen, dient in beslag te nemen.

… Het wordt de gemeentenaren aanbevolen dat zij hun vee toevertrouwen aan een gemeenschappelijke herder. Telkens de heer een varken zonder herder aantreft, wacht de eigenaar een straf van twee oude groten.

… Wie gras maait of koren oogst op het veld van een ander, moet aan de eigenaar de schade vergoeden en aan de heer drie oude groten betalen.

… Wanneer een waard of een tapper bier weigert te schenken aan een onderdaan van de heerlijkheid, dan mag deze zelf het bier tappen en het geld op het vat leggen. Gaat de waard of de tapper hier niet mee akkoord, dan dient deze aan de heer een boete van drie oude groten te betalen.

… Voortaan zullen elk jaar op de jaargedingendag, als de keuren worden voorgelezen, twee gezworenen per wijk worden gekozen. Wie gekozen wordt zal er toe gehouden zijn op verzoek van de heer of van zijn schout naar de zitting van het gerecht van Spalbeek te komen, om onder ede te zweren dat zij tijdens hun ambtstermijn naar best vermogen zullen regeren. Indien een van de verkozenen niet naar de rechtszitting zou komen om de eed af te leggen, zal hij aan de heer een boete van twintig stuivers moeten betalen. Bij volgende weigeringen wordt de boete verhoogd. De taak van deze twee gezworenen bestaat erin ieder jaar de belastingen te schatten. 

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...