Station Hasselt (Stationsplein 2-6) - uit: Eindelijk krijgt Hasselt een nieuw Station! (1961)

Description

Onmiddellijk na de Zevenjaarlijkse Feesten, en meer bepaald op 28 augustus jl. werd aangevangen met de afbraakwerken van ons bijna honderd jaar oude station.

De werken vorderen goed en zullen eind november van dit jaar beëindigd zijn.

Dit weinig sierlijk gebouw zal dus welhaast uit ons stadsbeeld verdwenen zijn, om plaats te ruimen voor een gans modern indrukwekkend en tevens zeer mooi nieuw complex. Dit zal opgericht worden op dezelfde plaats van het oude station, met dit verschil dat de imposante hoofdingang opgericht wordt tegenover de Frans Massystraat terwijl de gebouwen zich nog verder in de richting van het goederenstation zullen uitstrekken. De aanbesteding der bouwwerken heeft plaats gehad op 1 september jl. De aanvang der werken is voorzien op 16 november aanstaande. De omvangrijke gebouwen zullen natuurlijk in verschillende fazen worden opgetrokken en zullen benevens de noodzakelijke lokalen bestemd voor de reizigers en de dienster der N.M.B.S., ook lokalen omvatten voor de diensten van de R.T.T. en de Post.

Men voorziet een termijn van 575 werkdagen, zodat de volledige gebouwen waarschijnlijk zullen klaar zijn, behoudens onvoorziene omstandigheden, in oktober 1964.

Nu het oude gebouw stilaan verdwijnt past het even enkele data in herinnering te brengen met betrekking op de spoorbanen en stations te Hasselt.

Op 12 juli 1847 werd hier de eerste spoorbaan Hasselt-St. Truiden ingehuldigd. Het eerste Hasseltse station waarvan de gebouwen nog bestaan lag op de plaats, die nu nog “Oude Statie” wordt genoemd.

Op 1 oktober 1856 werd de spoorlijn Hasselt-Maastricht ingehuldigd, er bestond ten behoeve der reizigers een halte welke thans is ingebouwd in de villa Cools langs de Luikersteenweg.

In mei 1865 werden de aansluitingen met Antwerpen en Luik verwezenlijkt. Het bouwen van een nieuw station bleek noodzakelijk langs de nieuw geopende straat in de volksmond “Statiestraat” wordt genoemd maar officieel “Bampslaan” wordt geheten. Het is dit station dat thans wordt afgebroken.

Het zou ons te ver voeren indien wij de geleidelijke uitbouw van het spoorwegnet te Hasselt moesten schetsen. Eén datum mag evenwel nog vermeld worden en dat is 28 mei 1960, dag waarop de eerste electrische spoorbaan Hasselt-Landen werd ingehuldigd door Minister P.W. Segers.

Ons station kan beschouwd worden als zeer belangrijk. Het werd sedert 13 december 1959 ook geklasseerd als hoofdstation.

Het station Hasselts is gelegen op de lijn 21 LANDEN-EISDEN en is te beschouwen als eindstation van volgende lijnen:

34 Luik - Hasselt

35 Leuven - Hasselt

18 Mol - Hasselt

19 Achel - Hasselt

20 Maastricht - Hasselt

Het station is tamelijk uitgestrekt; vertrekkend vanaf de onmiddellijke omgeving der bebouwde kom, beslaat het nog een gedeelte der gemeente Kuringen en heeft een lengte van ongeveer 4 km. in de richting Zonhoven en ongeveer 3 km. in de richting Diest.

Buiten zijn belangrijkheid voor het reizigersvervoer, is Hasselt uitgerust met een vormingsstation voor goederen en reizigerstreinen.

Hasselt is teven een belangrijk baancentrum.

Bij het station hoort ook het nabijgelegen autobusstation. De autobussen worden in drie categories ingedeeld:

1. De vervangingsautobussen

lijn Hasselt – Landen

lijn Hasselt – Diest

lijn Hasselt – Lanaken en Maastricht

lijn Hasselt – Neerpelt, Achel, Hamont

2. Aanvullende autobus

lijn Hasselt – Antwerpen

3. Autobussen bediend door de N.M.V.B.

lijn Hasselt – Genk via Bokrijk

lijn Hasselt – Beringen

lijn Hasselt – Houthalen

lijn Hasselt – Heers

lijn Hasselt – Tongeren

lijn Hasselt – St. Truiden via Stevoort

lijn Hasselt – Leopoldsburg

lijn Hasselt – Overpelt

lijn Hasselt – Maaseik

lijn Hasselt – Zolder

lijn Hasselt – Genk via Diepenbeek

In het station te Hasselt komen ongeveer 3.500 reizigers per dag toe en vertrekken er ongeveer evenveel.

Per dag vertrekken er 66 reizigerstreinen en komen er 67 toe, terwijl er daarenboven nog 12 stoppen te Hasselt.

Wat het goederenverkeer betreft dient aangestipt dat er dagelijks ongeveer 1.000 goederenwagens aankomen en er ongeveer evenveel vertrekken.

Daarbij dient dan niet vergeten te worden dat het station Hasselt een rijtuigenpark van 40 rijtuigen bezit welke grondig dienen onderhouden, gekeurd en beproefd te worden.

Hetzelfde geldt voor het belangrijk locomotiefdepot omvattende stoom en diesel locomotieven, motor en aanhangwagens.

Als we dan nog weten dat al de goederentreinen bij aankomst en vertrek dienen geschouwd te worden, dat er aan het depot een atelier verbonden is voor herstellingswerken aan beschadigd materiaal, dat we niet eens gesproken hebben over de niet te onderschatten seininrichting en zoveel andere diensten welke verbonden zijn aan een station, dan zullen we een beter overzicht krijgen van het drukke mierennest dat ons Hasselts station is, ten bate niet alleen van het hieraan verbonden personeel, maar vooral ten bate der reizigers en industriëlen onzer stad.

Het huidige ontvangstgebouw beantwoordde volstrekt niet meer aan het belang van de werkzaamheden en van de rol van het Station Hasselt.

Dit had de Hr. SEGERS, toen Minister van Verkeerswezen vastgesteld bij zijn bezoek te Hasselt samen met de Heer MEYERS, toen Minister van Openbare Werken, in september 1958. Bij dit zelfde bezoek werd vastgesteld dat de agenten der Posterijen in werkelijk schandalige voorwaarden moesten werken in een gebouw gelegen op het Stationsplein.

Minister SEGERS besloot dan ook dat in Hasselt niet enkel een nieuw Ontvangstgebouw moest worden opgericht, maar dat de administratieve diensten van de N.M.B.S. moesten samengebracht worden in een nieuw complex. Dat een triëringsdienst (Hasselt X) der brieven en postcollis moest worden gebouwd en tevens dat in dit complex een nieuw Telegraaf en Telefoonkantoor moest worden voorzien. Het Departement van Verkeerswezen, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de Regie van Telegraaf en Telefoon, de Posterijen werden in deze aangelegenheid betrokken. Grote moeilijkheden moesten worden overwonnen, maar de bevoegdheid, de ijver en de goede wil der ambtenaars dezer verschillende staats- en parastatale instellingen wisten de werkzaamheden zo te leiden dat thans de bevolking kan aangekondigd worden dat de aannemer die de werken uitvoert op 29 september werd aangesteld. Binnen enkele jaren zal onze Stad naast haar Nieuw Ziekenhuis, haar nieuwe Kerken, haar Zwemdok, haar Slachthuis, haar nieuwe privé nijverheids- en handels-complexen, haar prachtige nieuwe huizen, een groots modern en heerlijk gebouw rijker zijn.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...