Station Hasselt (Stationsplein 2-6) - uit: Ons nieuw Stationsgebouw (1962)

Description

In ons Herfstnummer 1961 gaven wij ter gelegenheid van de aanvang der afbraakwerken van ons stationsgebouw een korte historiek van de ontwikkeling van de spoorwegen te Hasselt en stelden wij tevens het belang van het Hasselts station in het licht.

Het zal onze lezers wellicht interesseren wat meer te vernemen over het nieuwe gebouw. Hierna volgen dan enige gegevens ons verstrekt door de N.M.B.S.

Het vroegere stationsgebouw, dat verleden jaar werd gesloopt en dat zowat honderd jaar geleden als tweede in de reeks van de Hasseltse stations werd ingericht, zal dus eerlang vervangen worden door een nieuwe, moderne constructie, waarvan zowel het uitzicht als de omvang werden opgevat in functie van de steeds groeiende belangrijkheid van Limburgse hoofdplaats en omgeving.

Dit nieuwe, derde stationsgebouw zal eigenlijk drie diensten herbergen: de diensten van het spoor zelf, een telegraafkantoor en een postsorteercentrum. Het zal opgericht worden op dezelfde plaats als het vorige, met dit verschil dat de imposante hoofdingang tegenover de Frans Massystraat zal prijken, terwijl de gebouwen zich nog verder in de richting van het goederenstation zullen uitstrekken.

De constructie omvat in het midden het hoofdgebouw met de hoofdingang en de hall. Deze hall, die 7 m hoog is, zal een lengte hebben van 20 m en een breedte van 12 m. In het 13 m hoge hoofdgebouw zullen op het gelijkvloers de eigenlijke stationsdiensten en op de verdieping al de technische en administratieve bureau’s van de regionale spoorwegdirectie ondergebracht worden.

Links van het hoofdgebouw, dat 100 m lang en 13 m breed wordt, komt een laag dienstgebouwtje, 25 m lang, dat diverse installaties, zoals een stookplaats en andere technische bijhorigheden zal herbergen.

Daarnaast, w.z. het dichtst naar de stadskom toe, wordt over een lengte van 75 m het nieuwe gebouw bestemd voor de postsorteerdienst en het telegraafkantoor opgericht.

Het eigenlijke reizigersstation zal natuurlijk al de voor de publieke diensten bestemde lokalen en gerieflijkheden omvatten, zegge de lokettenzaal, het buffet, de fietsen- en bagagebewaarplaats, een inlichtingenkantoor, enz. alsook een handelsagentschap van de N.M.B.S.

De vrije ruimte tussen het stationsgebouw en de goederenloods zal als autoparkeerplaats ingericht worden.

De globale uitgave voor de gezamenlijke werken – binnenuitrusting inbegrepen, doch met uitzondering van de mechanische sorteerinstallatie van de Post – zal het bedrag van 56 millioen bereiken.

Bovendien zal in het kader van de werken die door het Ministerie van Verkeerswezen werden toegestaan voor het aanleggen van autobusstations, nog 3,6 millioen frank besteed worden aan de uitbreiding van het aantal busstandplaatsen in de richting van het goederenstation. Deze uitbreiding vergt evenwel een voorafgaande wijziging van de nabijgelegen sporenbundel, alsmede het achteruitschuiven van de verhoogde los- en laadplaats, waardoor dan tevens aan de Stad Hasselt de gelegenheid wordt geboden haar urbanisatieplannen in deze buurt uit te werken.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...