You are here

Studiebeursstichters (16de-18de eeuw)

Description

Het geslacht Hayweghen is een van de negen Hasseltse families die voor hun medeburgers studiebeurzen hebben gesticht. Als weldoeners van hun volksgemeenschap hebben zij wel recht op een eervolle vermelding. Daarom citeren wij ze in alfabetische volgorde en vermelden naast het aantal begevers ook het bedrag van de beurzen en het jaar van de stichting:

Ab Hilst (van Hilst) Gerard, priester te Hasselt: 1 juli 1729; 1 beurs voor arme jonge mannen van Hasselt; 450 F voor studies in de godgeleerdheid en in de wijsbegeerte; toe te kennen door twee leden van de directie van het seminarie te Luik, in overleg met een van de naaste bloedverwanten van de stichter.

Custyns Thomas, pastoor te Gors-op-Leeuw, waar hij overleed in 1695: 27 november 1693; 1 beurs voor zijn bloedverwanten; 330 F voor studies in de godgeleerdheid en wijsbegeerte, rechten en medicijnen; te begeven door de naaste bloedverwant.

Duyfkens Jan, plebaan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Sint-Truiden: 1597; 1 beurs, beurtelings voor zijn bloedverwanten en voor de inwoners van Sint-Truiden of Hasselt, hetzij voor andere studenten; 140 F voor studies in de godgeleerdheid, toe te kennen door de directie van het seminarie te Mechelen.

Eyben Arnold, primus van de universiteit van Leuven en kanunnik van de kathedraal van Antwerpen: 8 juli 1712; 4 beurzen voor wettige afstammelingen tot in de vierde graad van zijn broeder Philip; Anna Eyben, echtgenote van Cornelis Vandeput; Margaretha, echtgenote van Herman Joris en Jaak Roelants; kwamen alleen in aanmerking: jongens woonachtig te Hasselt, die in de wijsbegeerte en in de godgeleerdheid studeerden; 5000 F toe te wijzen door de directie van het seminarie te Luik.

van Geloes Renier, pastoor van Zonhoven en later deken van Hasselt: 14 juni 1681; een beurs bestemd voor de afstammelingen van Steven of Elisabeth van Elsrack, hetzij voor andere studenten, die zich in de godgeleerdheid wilden bekwamen; toe te kennen door de directie van het seminarie.

Hayweghen Maximiliaan, priester te Hasselt en heer van Ter Waerden onder Diepenbeek: 30 oktober 1723; 2 beurzen toe te kennen aan zijn naaste bloedverwanten die wijsbegeerte, godgeleerdheid, rechten of medicijnen studeerden; 500 F toe te kennen door twee naaste bloedverwanten van de stichter.

Titelmans Pieter, overlden als deken van Roeselare: 5 september 1572; stichtte twee studiebeurzen in de pedagogie van het Vercken te Leuven; de namen van de begevers zijn niet bekend.

Vossius Jan-Baptist, pastoor te Engelmanshoven: 22 februari 1674; stichtte zestien beurzen voor naaste bloedverwanten van ten minste tien jaar oud; 300 F, uit te keren ten behoeve van niet nader bepaalde studies; beursgenieters aan te duiden door twee leden van de provinciale beurzencommissie en door een bloedverwant van de stichter.

Vrerix Arnold, schepen van het Oppergerecht van het graafschap Loon: 17 juni 1723 en 13 augustus 1728; 6 beurzen uit te reiken aan naaste bloedverwanten, die zich specialiseren in de wijsbegeerte, godgeleerdheid, rechten of medicijnen; 500 F, te bepalen door drie leden van de provinciale beurzencommissie en door een bloedverwant van de stichter.

Uit: Hasselt intra muros (1989), pp. 49-50, noot 32.

Fiche

Naam: 
Studiebeursstichters
Benaderende periode van: 
16de eeuw
Benaderende periode tot: 
18de eeuw

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...