Tempels Frans - uit: Hasselaren overzee (1987)

Description

z.p.

[...]

Als laatste uitmuntende Hasselaar komt Pater Frans Tempels aan de beurt. Deze was wel geboren te Berlaar in 1906, maar zijn vader was een echte Hasselaar, die kort na de geboorte van zijn zoon naar de Limburgse hoofdstad terugkeerde.

Frans Tempels genoot humaniora-onderwijs aan het St.-Jozefscollege en in 1925 trad hij in de orde der minderbroeders; hij werd op 15 augustus 1930 tot priester gewijd en hij vertrok in november 1933 als missionaris naar Kongo. Daar verbleef hij tot 1962. De grote verdienste van Pater Tempels bestond erin dat hij een ommekeer bracht in de geest van de evangelische verkondiging. Toen hij in Afrika aankwam, was de algemeen geldende opvatting dat men alle heidense praktijken en inlandse gewoonten moest uitroeien om dan op de "Balubarasa" het ware geloof in te planten. Snel werd Tempels er zich van bewust dat iedere lering ijdel is, zolang men de leerling niet kent. Hij legde zich toe op de Afrikaanse etnologie. Hij ging nog een stap verder en identificeerde zich met de Afrikanen. Hij werd aldus deelgenoot van hun cultuur, die tot dan toe weinig geacht werd. Hij schreef het zeer bekende werk over de Bantoe-filosofie, dat nog steeds toonaangevend is. Pater Tempels overleed in Hasselt op 9 oktober 1977.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...