You are here

Théâtre, Adrien (1893-1983)

Description

Adrien Théâtre werd  geboren in Hasselt in 1893 als zoon van ‘statiebeambte’ Justin (Théatre) (Bilzen 1852-Hasselt 1931) en van Anna Janssens (°Kerkrade-NL 1853). Georges, de oudste broer van Adrien, sneuvelde in 1914.

Adrien volgde de Grieks-Latijnse in het Koninklijk Atheneum van Hasselt. Hij werd bediende bij de Nationale Bank van België. In 1917 trouwde hij in Hasselt met Edmée De Greeve en woonde in de Weggevoerdenstraat 10. Théâtre overleed in Hasselt in 1983. Zijn echtgenote volgde hem in 1989.

Théâtre schreef poëzie en proza in diverse tijdschriften zoals Ons Volk Ontwaakt, De Tijdspiegel, Limburgsche Bijdragen, Minerva, e.a..

Publicaties van zijn hand zijn:

* Weelde (novelle, 1917);

* Het wonderlijke gebeuren (novelle, 1926);

* De blauwe dahlia (novelle, 1935);

* Voor toneel: Prinsesje dactylo (libretto met muziek van Robert Mouling), Laat het maar waaien (revue, muziek van Jos De Greeve, enorm succes), De Tram (revue).

* Monografieën en essays: Eugeen Leën (1933), 60 jaar leesgezelschap (1935), Humoristische geschiedenis van toneelkring Minerva (1938-1940), Hendrik Prijs, Dina Demers, Jef Leynen, Constant Godelaine, Alfons Jeurissen, Peter Nona.

Weetjes: 

* Van de revue 'De Tram' bewaart het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap (KHOG) een exemplaar dat toebehoorde aan oud-acteur Robert Auwerx (Hasselt 1913-1981). De revue is geschreven in het Hessels onder de titel “Het mar geen eerke spet da ‘j op tremke zet”. Volgens de “Dieksjenèèr van ‘t Hessels” zou dit dan worden: “Hèt mar gin eerke spèè.t da j’ op tremmeke zèè.t”. Als souffleur fungeerde Hubert Tijtgat / Tytgat en als grimeur Emiel Stevens. Voor de muzikale begeleiding zorgde Prof. J. De Greeve met een symfonisch orkest. De opvoeringsdatum door het KHOG is voorlopig niet bekend. Hoewel het KHOG officieel niet optrad uit protest tegen de door de Duitsers geïnstalleerde controlecommissie “De  Algemeene Toneelcentrale”, leidt het gezelschap uit de liederen af dat het werd opgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. (2)

* 1926: “Hasselt / (…) / Een kunstwerk. — Wij vernemen, dat onze oud stadsgenoot, de heer Robert Mouling, de hooggeprezen bestuurder der Muziekacademie van Sint-Truiden, de laatste hand legt aan een nieuw zangspel : «De Lustige Dactylo», waarvoor de Hasseltsche dichter Adriaan Theatre het libretto schreef. De eerste opvoering wordt te Sint-Truiden gegeven, met de medewerking van vooraanstaande vreemde kunstenaars.” (3)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Schriftelijke mededeling Roger Vincken, archivaris en persverantwoordelijke KHOG, dd. 29 september 2015.; (3) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 10-10-1926, p. 5.

Fiche

Naam: 
Adrien Théâtre
Alias: 
Constantinus Adrianus Théâtre, Adriaan Théâtre
Heizanger Adriaan
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
22.02.1893
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
26.10.1983
Beroep: 
bankbediende, dichter, schrijver
Opleiding: 
Koninklijk Atheneum (klassieke humaniora)

Multimedia

Referenties

Ik ben werkelijk verlegen deze eeuwig-jonge man bij gelegenheid van een bepaalde leeftijd hier hulde te...
Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)
Titel: 

Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)

Ondertitel: 
Pro manuscriptis (12 dln)
Adriaan Theatre: De eeuwig-jonge heimatdichter (1973)
Titel: 

Adriaan Theatre: De eeuwig-jonge heimatdichter (1973)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
25/04/1973
Pagina('s): 
8
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Adrien Théâtre (1983)

PDF icon Download (52.46 KB)

Overlijdensbericht Edmée De Greeve (1989)

PDF icon Download (50.09 KB)

Recent toegevoegd

Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...