You are here

Théâtre, Georges (1880-1914)

Description

Jean Charles Georges Théâtre werd geboren in 1880 in Sittard (NL) als oudste zoon van spoorwegbeambte Maria Joannes Justinus Gerardus (Bilzen 1852-Hasselt 1931) en van Joanna Catharina Janssens (°Kerkrade-NL 1853). Georges had nog vier broers, w.o. Adrien, en twee zussen. Het gezin woonde in de Grote Breemstraat. Georges liep school aan het Koninklijk Atheneum. Hij trouwde met Esther Maria Ghislaine Raes. Zijn jongste zus Maria Anna Angelica Anna (Théatre) (Hasselt 1888-1974) trouwde in 1919 met adjudant Leonard Willems (Beringen 1892-Oostrozebeke 1956).

Georges was van de militieklas 1900 en sergeant bij het 11de Linieregiment dat zijn standplaats had in Hasselt. Toen het regiment op 11 september 1914 Wespelaar (Haacht) had ingenomen, moest het zich terugtrekken richting Antwerpen. Georges sneuvelde op 29 september 1914 in Tisselt (Willebroek). Hij ligt begraven op de militaire begraafplaats in Lier.

Weetjes: 

* Begraven Tisselt; herbegraven Lier, Mechelsesteenweg, militaire begraafplaats, graf nr. 220, 05-04-1924; Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof - vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden); vermelding van naam Oorlogsmonument Koninklijk Atheneum (Guffenslaan); vermelding van naam Gedenkplaat gesneuvelde onderofficieren Elfde Linieregiment (kerkhof Kruisveld)

* 1929: Gouden bruiloft. - Verleden Maandag (nvdr: 3 juni) was het volop feest in de Groote Breemstraat. De van iedereen geachte en gaarne geziene familie Theatre-Janssens, die een aantrekkelijk burgershuis, met schoonen hof omringd, tegenover de tramstatie bewoont, ging haar gouden bruiloft vieren. / Al de geburen hadden eendrachtig samengewerkt om de echtelijke woning der jubilarissen kunstvol en keurig te versieren met lauwerkransen, natuuren kunstbloemen, vlaggen, winpels, triomfbogen. Twee kunstenaars, ieder in zijn vak, naaste geburen van het gelukkig echtpaar, de heeren Van de Brande en Lambrix, de eerste dichter, de tweede schilder, hadden keurige jaardichten opgesteld en op het doek gebracht om de jubilarissen geluk te wenschen. / Zij halen eer van hun werk. / De voorgevels van al de huizen der straat waren bevlagd. / Daar het weder tegensloeg had men moeten afzien van de kloeke jubilarissen door eenen prachtstoet van netgekleede bruidjes, geburen, vrienden, kennissen naar de hoofdkerk van Sint-Quintinus te voeren om er de Hoogmis van dankzeging bij te wonen. Nu werd dit gedaan door eenen stoet van tien prachtautos, sierlijk opgetooid. / Om 10 ure droeg de Eerw. Heer Jozef Theatre, leeraar aan de Ambachtschool te Luik en neef van den jubilaris, het Heilig Sacrificie op. Het overgelukkig paar, door hun zes kinderen, behuwdkinderen, kleinkinderen en familie omringd, had op het Hoogkoor plaats genomen. / Na het Evangelie hield onze zeer Eerw. Heer Pastoor-Deken Hendrikx een welsprekende, doeltreffende feestrede. / Wanneer de H. Mis ten einde was, werd het jubileerende echtpaar, door hunne familieleden en de lieve bruidjes vergezeld, per auto terug naar huis gebracht. / En nu was het als een wedloop tusschen de geburen en kennissen om de jubilarissen toch maar spoedig hunne hartelijke gelukwenschen in dicht en ondicht te mogen aanbieden. En daarbij werd dan een goede keus gedaan van geschenken gevoegd: eene prachtige zilveren bloemenschaal, een witmetalen koffieservies dit was het geschenk van Mevrouw Theatre en eene kunstig bewerkte zilveren snuifdoos, waar Papa Theatre zeer veel plezier zal van hebben en ze nog lange jaren hoopt te gebruiken. / Het schoon en hartelijk feest werd in volle vreugde voorgezet rond den vredigen, huiselijken haard, een heiligdom voor alle kristene gezinnen. / 's Avonds waren de echtelijke woning der jubilarissen en de buurt prachtig verlicht en de Harmonie van Alexis Pierlozkring bracht de feestvierende familie een puik serenade. / Mijnheer Justin Theatre, geboren te Bilsen, den 27 Januari 1852, deed gedurende 48 jaar onberispelijken dienst, eerst op de spoorweglijn Luik-Eindhoven en na de overname ervan, op de Staatsspoorwegen. Aan de ouderdomsgrens gekomen, werd hij op pensioen gesteld met den graad van ordeklerk. / Zijne levensgezellin zag het eerste levenslicht te Kerkrade (Hollandsch-Limburg) op 17 Juli 1853. De brave jubilarissen genieten een nog kloeke gezondheid voor hunne jaren. Hun huwelijk werd gezegend met 9 kinderen, waarvan er nog 6 in ’t leven zijn. Een der zonen sneuvelde als held voor het Vaderland. Een andere, Adriaan Theatre, kassier der Nationale Bank te Hasselt, is de gekende en talentvolle Vlaamsche dichter en novellenschrijver. (…)" (5)

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Portretten SMU 1979.0232 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/3.; (5) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 09-06-1929, p. 5.

Fiche

Naam: 
Georges Théâtre
Alias: 
Jean Charles Georges Théâtre, Jan Karel Joris Théâtre, Théatre
Geboorteplaats: 
Sittard (NL)
Geboortedatum: 
21.02.1880
Plaats van overlijden: 
Tisselt (Willebroek)
Datum van overlijden: 
29.09.1914
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
sergeant mil 1900 – 11 Linie
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; doodsoorzaak: gesneuveld

Multimedia

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...