Thonissen Jan Jozef - uit: Ontslagen commissaris werd toch nog minister (1992)

Description

De katholieke voorman Jan Jozef Thonissen (1816-1891) was in 1846 nog maar pas benoemd tot arrondissementscommissaris of hij werd al afgezet door de toenmalige liberale minister van binnenlandse zaken Rogier. Samen met Thonissen werden drie gouverneurs en elf andere arrondissementscommissarissen aan de dijk gezet en vervangen door politieke vertrouwelingen van Rogier. De gebeurtenis heeft ongetwijfeld een beslissende invloed gehad op het leven en de loopbaan van de geboren Hasselaar. «Tot dan toe hadden de ministers het brutale wapen van de afzetting slechts gebruikt in het geval van formele ongehoorzaamheid,» zou hij later zelf verbitterd schrijven. «Rogier liet zijn ondergeschikten zelfs niet de keuze tussen afzetting en vrijwillig ontslag.»

 De ironie van het lot heeft gewild dat Jan Jozef Thonissen 38 jaar later op 68-jarige leeftijd zelf minister van binnenlandse zaken en onderwijs werd. Op dat ogenblik werd hij door geschiedschrijvers al bedacht met zwaargeladen predicaten als «diepzinnig denker, groot staatsburger, verdediger van recht en waarheid en één der grootste geleerden van Limburg.»

Jan Jozef Thonissen werd in 1816 in Hasselt geboren als zoon van een horlogemaker die in zijn vrije tijd populaire Vlaamse liederen schreef. De jonge Jan Jozef studeerde aan het stadscollege van Hasselt en aan de universiteit van Luik, waar hij op 22-jarige leeftijd doctor in de rechten werd. Na een stage van twee jaar in Parijs vestigde hij zich als advocaat in Hasselt. Hij trouwde met ene mejuffer Nagels en werd substituut van de procureur des Konings.

Strijd

Na de «coup» van minister Rogier werd Thonissen in het heetst van de nationale strijd tussen de liberalen en de katholieken verkozen tot gemeenteraadslid van Hasselt. Hiermee begon hij met enige vertraging aan een politieke carrière die hem nog in hetzelfde jaar in de provincieraad bracht. Hij werd ook tot hoogleraar crimineel recht benoemd in Leuven, waar hij 36 jaar lang bleef doceren. Hij publiceerde een ontzagwekkend aantal juridische werken en artikels in katholieke bladen. Met zijn vriend Bellefroid stichtte hij de krant Le Journal du Limbourg.

Donderpreken

Thonissen zetelde 27 jaar lang in de kamer als volksvertegenwoordiger voor Hasselt. Al die tijd toonde hij zich met zijn donderpreken een vurige verdediger van de Kerk, de provincie Limburg en de stad Hasselt. Zijn strijdvaardigheid werd hem door zijn tegenstanders (de liberalen) niet in dank afgenomen, maar bij gelijkgezinden werd hij razend populair.

Om zijn juridische publicaties benoemde Frankrijk hem intussen tot ridder in het Legioen van Eer. In eigen land werd hem uiteindelijk het groot lint in de Leopoldsorde verleend.

Toen hij in 1884 eindelijk minister werd, moest hij na drie jaar eervol ontslag vragen om gezondheidsredenen. Oververmoeidheid en ouderdom eisten hun tol. Hij kende nog eenmaal een hoogtepunt bij de viering van zijn parlementair jubileum, waarin Hasselt in 1888 grootse feesten werden ingericht. Daarna bleef alleen de slepende ziekte over die pas drie jaar later leidde tot een eenzame dood.

De Thonissenlaan dankt haar aan een gemeenteraadsbesluit van 17 april 1903. Daarvoor heette dit stuk van de kleine ring Boulevard du Canal.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...