You are here

Description

De omgeving van de Melbeekstraat en de Tomstraat is het hoogste punt van Hasselt. Het bevindt zich 66 meter boven de zeespiegel.

De benaming Tomstraat bestaat al eeuwen. In 1453 spreekt men van Tomstraet, in 1497 van ter Tommen bij Melbeeck, in 1554 luidt het op die Tombstraete, in 1763 een bloock op der Rapertingen plijn ende op de Tomstraete, een weijde met tusschengrachten liggende op de Tomstraete en reenendeaen de paelen tusschen Hasselt en Diepenbeeck.

Links van de Tomstraat, in een weiland op Diepenbeeks grondgebied, werden de zogenaamde 'ezelstenen' gevonden. Zij werden door schepen Djef Anten overgebracht naar de voortuin van het Atheneum. Ze werden 'ezelstenen' genoemd omdat Djef Anten zich zó koppig gedroeg om de stenen naar Hasselt over te brengen. Onderzoek heeft aangetoond dat de bewuste stenen gewoon zwerfstenen zijn en dus niets te maken hebben met een menhir zoals anderen willen doen geloven.

Multimedia

Referenties

Via de Tomstraat bereikt men het grondgebied van Diepenbeek. Dit is het brongebied van de Galgebeek ,...
De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 
Wandelen in Rapertingen (2007)
Titel: 

Wandelen in Rapertingen (2007)

Ondertitel: 
Wijkwandelingen Erfgoedcel Hasselt
Jaar van uitgave: 
2007
Redactie: 
Lene Rock
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...