You are here

Trekschurenstraat 103

Description

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 04-02-2012; (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 04-02-2012

Fiche

Adres: 
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
4-E-392-F
Capakey: 
71324E0392/00F000
Periode of stijl: 
1ste helft 19de eeuw
Stijl: 
vakwerkbouw
Vorige functie(s): 

hoeve

Huidige functie: 

woonhuis

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Gesloten hoeve uit XIX, gelegen aan een bocht van de weg, en omgeven door de boomgaard, door een haag aan weerszij van de hoeve van de straat afgesloten; gebouwen gegroepeerd rondom een smal, L-vormig erf. Ten Z., woonhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), uit XIX A. Witgekalkt bakstenen gebouw met verwerking van kalksteen, op een gecementeerde plint. Rechthoekige vensters met kalkstenen boven- en onderdorpel; getoogde deur in een kalkstenen omlijsting. Vernieuwde zijgevel aan de straatzijde, de andere zijgevel met muurvlechtingen is oorspronkelijk. Ten W., haaks op het woonhuis, recentere varkensstallen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XIX B. Ten N., dwarsschuur en stalling onder zadeldak (Vlaamse pannen); de voorgevel van de dwarsschuur is in witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een lage bakstenen stoel met gepikte plint; stalling in baksteenbouw met getoogde vensters met lekdrempel en rechth. deuren onder houten latei. Wagenhuis uit XIX A in het verlengde van het woonhuis, onder zadeldak met gelijke nokhoogte; de voorgevel is voorzien van twee gedichte rondboogpoorten. Haaks tegen de O.-zijgevel van de stalling, bakstenen bakhuis met bakoven. In de boomgaard achter de hoeve ligt een karrehuis onder zadeldak, deels in vakwerk-, deels in baksteenbouw. (2)

Verbouwingen: 

- 2005: verbouwing en sanering van een oude semi-gesloten hoeve, naar ontwerp van architect Puck Claes (Sint-Truiden)

- 2007: verbouwen van een woonhuis, naar ontwerp van Architecten.Punt bvba (Kuringen)

- 2009: kappen van een versleten hoogstam perenboom, enkele berken, een jonge eik en een conifeer

Algemeen: 

- open bebouwing

- perceelgrootte: 3707 m2

Referenties

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...