Vaesen Nicolaas Gerard - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

p. 307

Deken Vaesen was beslist een geliefkoosd parochieherder. Zijn begrafenis op zondag 15 januari 1841 om 15 uur in de namiddag was een grootse betuiging van eerbied en dank. Alle maatschappijen van de stad, de koninklijke harmonie, de burgerlijke en militaire overheden, de geestelijkheid van het hele decanaat en de hele bevolking, ongeacht stand en rang, rijk of arm, man of vrouw, woonden de uitvaart bij. Toen de stoet de Hoogstraat bereikte, spanden de Jongmans de paarden uit de lijkwagen en trokken die eigenhandig voort tot op het kerkhof. Op het graf van Vaesen werd een gedenksteen opgericht. Zin portret in olieverf, dat Tieleman in 1819 schilderde, berust in het stadsmuseum. Het werd in 1851 door Bougot (nvdr: Baugniet) via steendruk vermenigvuldigd.

pp. 315-316, noot 8

Nicolaas Vaesen werd op 6 januari 1768 geboren uit het huwelijk van de brander Gisbert-Godfried Vaesen en Marie-Aldegonde Janssens uit Den Laurier. Vaesen was een geletterd man. Hij werd beneficiarius van het kapittel van Kortessem en pastoor aldaar van 1797 tot 1815.

Bij zijn inhaling als pastoor op 20 mei 1815 werd hij begroet met het gelegenheidsgedicht Corydon en Alexis, dat in het stedelijk museum wordt bewaard. Zijn inhuldiging als deken werd luisterrijk gevierd. De bewoners van de Boomgaardstraat hadden de tuinpoort van de dekenij opvallend versierd en een ongekunsteld gelegenheidsvers aangebracht:

Komt vrienden en geburen

Van deze blinde muren,

Laet ons met groen, met bloemen en laurieren

Het achterpoortje van den deken sieren.

Voor de echtheid van dit feit kunnen we niet instaan, maar terugdenkend aan de losgeraakte kouseband van de gravin van Salisbury tijdens een hofbal, door koning Edward III (1323-1377) opgeraapt en aan de glimlachende hovelingen getoond, mogen we de vorstelijke woorden hier op de brave en naïeve bewoners van de straat toepassen: 'Honni soit qui mal y pense!'

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...