Vaesen Nicolaas Gerard - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

p. 61

Nicolaas Gerard VAESEN

(1768-1841)

Nicolaas Gerard Vaesen werd in Hasselt geboren op 9 januari 1768 als zoon van jeneverstoker Gisbert Godfried en Maria Aldegonde Janssens uit Den Laurier, het hoekhuis van de Hoogstraat en de Fruitmarkt. Hij kreeg een degelijke opleiding, hoogstwaarschijnlijk aan het stadscollege van Sint-Quintinus; vooral de geleerde Schouterden was zijn mentor. Na zijn middelbare studies kreeg hij zijn verdere opleiding aan het bisschoppelijk grootseminarie in Luik en werd in of rond 1792 tot priester gewijd.

Als neomist werd hij benoemd tot kapelaan aan de Sint-Mathiaskerk in Maastricht, maar toen de Fransen het Prinsbisdom overrompelden, nam hij de wijk en ging de rangen van de émigré vervoegen. Niet voor lang evenwel, want al snel kwam hij terug en werd aangesteld als aalmoezenier en huisleraar bij graaf de Renesse op het kasteel in Elderen. In 1797 werd hij beneficiaris van het kapittel van Kortessem en pastoor aldaar. De Sint-Pietersparochie van Kortessem bleef onder zijn leiding tot 1815.

In dat jaar werd hij benoemd tot curé primaire van de Sint-Quintinuskerk in Hasselt. Zijn voorganger aldaar, de Kuringenaar Hendrik Christiaan Hoelen, was reeds overleden op 21 maart 1812, zodat de Hasseltse hoofdkerk al drie jaar zonder parochieherder was. Waarom het zolang geduurd heeft vooraleer een nieuwe pastoor benoemd werd, kon tot nog toe niet achterhaald worden, maar ongetwijfeld waren er moeilijkheden. Toen Vaesen op 20 mei 1815 door zijn stadgenoten ingehaald werd als hun nieuwe parochieherder, werd een huldegedicht uitgegeven in Sint-Truiden bij drukker J.B. Smits (nvdr: collectie Het Stadsmus). Het was van de hand van Petrus Matheus Brouwers (1772-1839), eveneens Hasselaar en Vaesens vier jaar jongere priester-collega, die toen pastoor van het Hasseltse begijnhof was; later zou hij ook rector van de grauwzusters worden. Zijn huldegedicht voor N. G. Vaesen verraadt zijn klassieke opleiding en draagt als titel: Corydon en Alexis,/ Herders-kout;/ Ter gelegenheyd van den vreedzaemen intree van den / Zeer Eerweerden Heer / Nicolaus Gerard Vaesen, / als pastoor van Hasselt, / Den 20 Mey 1815.

Bij de reorganisatie van het bisdom Luik en de inrichting van de dekenaten in 1833, werd Vaesen de eerste pastoor-deken van Hasselt en bleef dit tot aan zijn overlijden in Hasselt op 14 januari 1841. Zoals uit een enkele dagen na zijn overlijden in Le Journal du Limbourg belge verschenen necrologie blijkt, was hij zeer geliefd bij zijn stadgenoten. Men bewonderde o.m. zijn inzet en moed, waardoor de stad Hasselt tijdens de Hollandse inval van 1831 van plundering gespaard was gebleven. Vaesen was trouwens rechtstreeks betrokken geweest bij de overgave van de stad aan de Nederlanders op 8 augustus 1831, zoals blijkt uit een schilderij uit 1835 van Nicolaas Pieneman (1810-1860) (nvdr: schilderij bewaard in Paleis Het Loo).

Al vlug na het overlijden van deken Vaesen nam men het initiatief om bij intekening een gedenkmonument op zijn graf op te richten. Het werd op het oud kerkhof van Hasselt ingehuldigd op 5 september 1842. N.G. Vaesen was een grootoom van Guillaume Maria Adam Joseph Stellingwerff (1841-1923) naar wie het stedelijk museum genoemd is (nvdr: nu Het Stadsmus, voorheen Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof).

(J.A.) 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...