Vandereycken Robert - uit: Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830 (1991)

Description

p. 370

Van der Eycken Robert (Hasselt, 1933)

Schilder, tekenaar, graficus, illustrator, beeldhouwer en juweelontwerper. Studeerde aan de Aka van Luik en Hasselt en bij Paul Delvaux aan Ter Kameren te Brussel. Directeur van de Aka te Hasselt. Studiebeurzen voor Italië en V.S.A.
Ereprijs van de Stad Salzburg/Oostenrijk. Zijn kunst wordt gekenmerkt door een poëtische gevoeligheid en een aristocratisch timbre.

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...