Vandereycken Robert - uit: Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830 (1991)

Description

p. 370

Van der Eycken Robert (Hasselt, 1933)

Schilder, tekenaar, graficus, illustrator, beeldhouwer en juweelontwerper. Studeerde aan de Aka van Luik en Hasselt en bij Paul Delvaux aan Ter Kameren te Brussel. Directeur van de Aka te Hasselt. Studiebeurzen voor Italië en V.S.A.
Ereprijs van de Stad Salzburg/Oostenrijk. Zijn kunst wordt gekenmerkt door een poëtische gevoeligheid en een aristocratisch timbre.

Recent toegevoegd

1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Van...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...