You are here

Vanwelkenhuyzen, Victor (1886-1918)

Description

Victor Joseph Vanwelkenhuyzen werd geboren in 1886 in Hasselt als jongste zoon van handwerker Fredericus Vanwelkenhuysen (Grazen 1849-Hasselt 1929) en van Maria Catharina Rutten (Herk-de-Stad 1849-Hasselt 1918). Hij had nog drie broers en vijf zussen. Het gezin woonde in de Manteliusstraat nr. 27. Victor, die bediende bij de spoorwegen was, trouwde met Elise Vanrusselt (Hasselt 1881-Eindhoven 1936). Uit dit huwelijk werden drie dochters geboren: Mia (Hasselt 1913-1972), Solange Henriette Cathérine (Hasselt 1914-1959) en Josepha Carmen Martha (°Hasselt 1915). Het gezin woonde Minderbroedersstraat 4.

In 1905 werd Victor als soldaat-milicien opgeroepen voor zijn verplichte legerdienst. Hij werd ingedeeld als soldaat 2de klas bij het Groot Reserve Autopark. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd Victor zoals veel lotgenoten terug opgeroepen. Op 9 oktober 1918 raakte hij in Passendale ernstig gewond. Hij werd opgenomen in het veldhospitaal in Beveren-aan-de-IJzer waar hij om 23 uur overleed. Sinds 22 oktober 1922 ligt Victor begraven op het ereperk op het Oud Kerkhof aan de Kempische Steenweg. Zijn weduwe trouwde met Paul Vroom (°Utrecht-NL 1883) en vestigde zich in Limmel (NL).

Weetjes: 

* Begraven Beveren-aan-de-IJzer, 12-10-1918; herbegraven Hasselt, stedelijke begraafplaats, 22-10-1922 = Ereperk 1914-1918 Oud Kerkhof (grafsteen) + vermelding van naam (gedenkwand 150 gesneuvelden); vermelding van naam Gedenkplaat slachtoffers Eerste Wereldoorlog (Station Hasselt)

* 1936: “Plechtige Lijkdienst — Op Donderdag 24 December 1936, om 101/2 uur, in de Hoofdkerk St. Quintinus, zal de plechtige lijkdienst plaats hebben van Elise Maria Vanrusselt, lid der 3e Orde van St. Franciscus en meerdere godvruchtige verenigingen; weduwe in 1e huwelijk van wijlen Mr Victor Vanwelkenhuyzen, echtgenoote van Paulus Johannes Jozef Vroom, geboren te Hasselt, 30 Mei 1881, voorzien van het H. Oliesel; zeer plotseling overleden te Eindhoven, op 11 December 1936 en begraven op 14 Dec. 1936 te Hasselt, op het R.K. Kerkhof aldaar. Gezien de dierbare overledene alom geacht en bemind was door onze Hasseltsche bevolking, zal iedereen die haar alhier kende, er aan houden op de plechtige lijkdienst aanwezig te zijn op aanst. Donderdag.” (6)

(1) Fotolijst SMU 1979.0581 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (2) Portretten SMU 1979.0232 (collectie Het Stadsmus Hasselt); (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992), EP/4.; (5) Militie: begrafenis der oorlogsslachtoffers 1921-1945, dossier 547.4 (Stadsarchief Hasselt); (6) Het Belang van Limburg, 23-12-1936, p. 2.

Fiche

Naam: 
Victor Vanwelkenhuyzen
Alias: 
Victor Joseph Vanwelkenhuyzen, Van Welkenhuyzen, Van Welkenhuizen, Vanwelkenhuizen, Vanwelkenhuysen, Vanwelckenhuyzen
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
04.05.1886
Plaats van overlijden: 
Beveren (Alveringem)
Datum van overlijden: 
09.10.1918
Belangrijk op het vlak van: 
WOI
Beroep: 
spoormedewerker; soldaat 2 kl mil 1905 chauffeur - G.P.A.R. (= (Grand Parc Automobile de Réserve - Groot Reserve Autopark)
Specifieke kenmerken: 

militair slachtoffer; doodsoorzaak: verwondingen (obusscherven, versplinterde rechterarmbreuk); gehospitaliseerd

Referenties

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...