Verenigingen

You are here

In 2004 werden, op vraag van het Hasseltse stadsbestuur, liefhebbers van het militaire verleden van...
De vereniging Numismatische Kring Hasselt vzw werd opgericht in 1970. De 45 leden houden zich bezig met...
De stimulans voor het oprichten van een heemkundige kring in Sint-Lambrechts-Herk kwam vanuit de...
Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen werd opgericht in 2008, in de schoot van vzw Herkenrode. Vrijwilligers...
In 1990 werd een grote tentoonstelling ingericht bij de viering van “ Kuringen 750 jaar vrijheidsrechten...
Het Boerenkrijgcomité van Hilst-Hasselt is een groep samengesteld uit een 20-tal bewoners van de Oude...
De ASG is een vereniging met een 40-tal kernleden en 550 abonnementsleden, die zich inzetten om...
De Bond van de Talrijke Huisgezinnen, zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 tot stand...
De Kristelijke Werknemersbeweging – tot 1977 Katholieke Werklieden Bond - of kortweg KWB is een...
De Katholieke Studerende Jeugd (KSJ) - Katholieke Studenten Actie (KSA) werd in 1928 als onderdeel van...