Verhalen

You are here

In het midden van de zevende eeuw kwam Gillis (Egidius) vanuit zijn geboortestad Athene zich vestigen in...
Koning Willem I van Nederland kon de Belgische onafhankelijkheid in 1830 moeilijk aanvaarden. Vooral de...
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd op het Herbroek kermis gevierd op de tweede zondag van de...
In 1142 schonk de graaf van Loon - wellicht Lodewijk I of een van zijn leenmannen - aan enkele...
Oudere inwoners van Wimmertingen zullen ongetwijfeld met enige nostalgie terugdenken aan de tijd dat de...
De afgeknotte boomstronk op het wapenschild van de gemeente zal wellicht nooit de voorloper geweest zijn...
Zoals in alle gemeenten hier te lande groeide ook in Wimmertingen de grote kermis uit de kerkmis, de...
Voor de onafhankelijkheid van het Koninkrijk België kregen sommige kinderen in onze gemeente individueel...
In opdracht van het bisdom van Luik werd in Runkst in 1912 een nieuwe parochie gesticht onder de...
Blasius was een geneesheer die leefde in Armenië en bisschop van Sebaste werd. Rond het jaar 316 na...