Voddenkapel (Luikersteenweg) - uit: 52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Description

Op de Luikersteenweg staat rechts van de weg een nederige kleine bakstenen kapel, in de volksmond Voddekapelleke genaamd. Het is toegewijd aan O.L.Vrouw ter Koorts. Daar immers wordt de koorts genezen door aan de deurtralies kinderluiers, hemdjes, rokjes, mutsjes en andere kledingstukken te binden. Bij het binden wordt een bezweringsformule opgezegd: "Oude vuile wei / Ik bind de koorts aan uw zij" en daarna moet men zonder omzien weglopen om de koortsgeest te verschalken en het spoor bijster te maken zodat hij niet kan terugkomen.

Dit gebruik stamt waarschijnlijk uit heidense tijden en het bleef bewaard. Het volk wil graag aannemen dat men de koorts, die in de klederen zit, kan wegdragen door ver van de zieke een voorwerp dat hem toebehoort te hangen en vast te binden.

De kwaal wordt op de kapel overgedragen en de boze geest, oorzaak van de kwaal, wordt vastgehecht. Hier wordt een symbolische daad gesteld van het afbinden van de ziekte. Wie de "vodden" losmaakt, trekt de koorts aan en daarom worden de kinderen door de moeders daartegen gewaarschuwd.

Dergelijke kapellen bestaan nog in Rekem (St.-Petronellakapel) en in Denderleeuw, waar delen van een kouseband worden opgehangen.

Het Voddekapelleke, eigendom van de familie Stiels, wordt reeds in 1763 op een kadasterkaart van Hasselt vermeld. Het heette toen Steenaertskapel en een zekere Willem Steenaerts bezat in de omgeving een grote weide. In 1896 werd het nog steeds Steenaertskapel genoemd door C. Bamps die in het Bulletin des Mélophiles van Hasselt een studie publiceerde over de oude straten van buiten-Hasselt. De naam Voddekapelleke is wellicht later in de volkstaal ontstaan.

Het kapelleke werd tot voor enkele jaren op de vooravond van de eerste mei steeds gereinigd en versierd. Thans verkeerd het in een ellendige staat en zou het dringend moeten hersteld worden.

J.G.

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...