Voetbal in Rapertingen - uit: «De schooljeugd nu door het voetbal niet meer verdeeld» / Na scheiding van zestien jaar smelten Camara en Rapertingen samen (1991)

Description

De kogel is door de kerk. Wat twee jaar geleden nog niet kon is voor enkele dagen in orde gekomen. R.H. of Racing Hasselt Rapertingen en FC He. Camara – de twee voetbalclubs spelen op een boogscheut van elkaar – gaan fusioneren. Met ingang van volgend seizoen zal de fucieclub in derde provinciale spelen. R.H. Rapertingen voetbalt momenteel in vierde provinciale (reeks F) en He. Camara – het zijn de beginletters van de wijken Henegouwen, Catharina, Martinus en Rapertingen - in derde (reeks D). Een nieuwe naam voor de club is er nog niet maar het akkoord over het samengaan is in kannen en kruiken. December vorig jaar ging de bal aan liet rollen. Zopas kwam er witte rook uit de schoorsteen. Spelers en het bestuur van de beide verenigingen waren het roerend eens. Een fusie, het was nu of nooit. Op neutraal terrein in de stad - naar verluidt in twee cafés - ging een afvaardiging van elke club aan tafel ritten. Er kwam een akkoord, waar de beide clubs konden achterstaan.

De fusieclub neemt het stamnummer van de oudste club. R.H. Rapertingen aan: 7595. De twee vzw’s smelten samen en de clubkleuren zijn rood-wit-groen. Een mengeling van die kleuren, waarin de beide clubs nog tot eind van dit seizoen aantreden. Niet enkel de clubkleuren zijn evenwichtig verdeeld. Ook in de functies en de samenstelling van de nieuwe bestuursorganen zijn de posten gelijkmatig over R.H. Rapertingen en FC He. Camara verdeeld. De fusieclub wordt geleid door een voorzitter, die noch uit de rangen van He. Camara noch uit die van R.H. Rapertingen komt. Het eerste elftal werkt haar thuismatchen af op het plein van R.H. Rapertingen aan de Pietelbeekstraat. De overige ploegen – het zijn er 18 in totaal of om en bij de 200 voetballers - trainen en spelen, én op het veld van R.H. Rapertingen én op de twee accomodaties van EC He. Camara: in de wijk Martinus en aan het Munitiedepot in de Maastrichtersteenweg (nvdr: Diepenbekerweg). In totaal beschikt de fusieclub over 8 pleinen.

Over het waarom van de fusie en de emotionele geladenheid van zulke operatie, over het sportieve verleden van de twee clubs en de toekomst van de kersverse fusieclub zetten we een boompje op met de twee voorzitters: Eddy Schuermans van FC He. Camara en Paul Vanstraelen van R.H. Rapertingen. En met Romain Onkelinx, ex-voorzitter van R H . Rapertingen, die achter de schermen een belangrijke rol speelde bij het totstandkomen van de fusie.

Het akkoord is door de leiding van de beide clubs ondertekend. Het kind heeft alleen nog geen naam?
Eddy Schuermans: «Het ligt gevoelig. Dat is duidelijk. Maar we komen er wel uit. De wil om samen te gaan is sterker dan de nieuwe naam van de fusieclub. Er zijn een paar namen voorgesteld. Zo denkt men in de schoot van Camara aan RKC of «Rapertingen Klub Camara». Maar het is géén must.» Paul Vanstraelen: «Wij stellen een andere naam voor: R.C. of «Rapertingen Camara Verbroedering Hasselt». Maar ook wij maken van de naam geen punt. Wat telt is dat de fusie er komt. En die operatie is gelukt.»

Twee jaar geleden waren er ook plannen voor een fusie?
Eddy Schuermans: «Destijds hebben we de kar voor de fusie gespannen. Waarom? Toen en nu nog meer is een fusie nodig. Zeker voor de jeugd. Die mag toch niet de dupe zijn en blijven van de twee concurrerende clubs uit één en dezelfde buurt. Zelfs de twee lagere scholen zijn er door het voetbal verdeeld. Het kan toch niet langer.» Paul Vanstraelen: «De spelers en het bestuur van Rapertingen waren er tegen. Hoe het komt (Paul haalt eens diep adem)? Het is die vete tussen Camara en Rapertingen. Ze lag bij velen nog zwaar op de maag.»

Wat is er dan gebeurd?
Paul Vanstraelen: «Eerst was er R.H. Rapertingen, ontstaan in 1971. Twee jaar later is uit onze club FC He. Camara gegroeid. Een scheuring. Er rees een diep meningsverschil tussen het hoofdbestuur en de sectie jeugd. De inzet was de jeugdbewerking, die te wensen overliet. Met als gevolg dat heel wat jongeren weggingen, er vormde zich rond het jeugdbestuur van R.H. Rapertingen een nieuwe ploeg: FC. He. Camara.» Romain Onkelinx: «Er was een fikse ruzie. Ik heb mede onderhandeld om de details van de scheiding, die niet meer tegen te houden was, vast te leggen. Althans men heeft me dat toen gevraagd. Een weg terug was niet meer mogelijk. En nu breng ik zovele jaren later de twee clubs bij elkaar en gaat de fusie door. Ik ben nu een gelukkig man.» Eddy Schuermans: «Zelfs op de bond kwam de affaire ter sprake. We speelden één jaar bij de Koninklijke Belgische Liefhebbersbond (KBLVB) en mochten in 3-4 als FC He. Camara aantreden in de provinciale competitie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Maar de afscheiding heeft de beide clubs géén goed gedaan. Okee, er waren tal van dorpsduels die op het scherp van de snee werden betwist. Tenminste de jaren dat we samen in dezelfde reeks speelden. Dan kwam veel volk naar die duels kijken. Maar bij de andere matchen waren er maar weinig supporters. Met de fusie hopen we dat de supporters in grote getalen gaan terugkomen.»

Gezond verstand zegeviert

De overgrote meerderheid van de spelers en bestuursleden van R.H. Rapertingen en FC He. Camara staat achter het idee van de fusie. Hoe ligt het bij de supporters van de beide clubs, die toch jaren de zon in elkaars ogen niet lieten schijnen? Arthur Schouterden (57) is een trouwe supporter van R.H. Rapertingen. Sinds het ontstaan ervan in 1971 woont hij de matchen van zijn favoriete club hij. «De fusie is niet als een bom ingeslagen», laat hij weten. «Het was al lang op til. Al jaren hebben de twee clubs het heel moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik ben supporter van Rapertingen maar treur niet omwille van de fusie. Integendeel, ik hou te veel van voetbal. En daarom zal ik nog geregeld naar de matchen van de fusieclub gaan kijken.» Ook bij de fervente supporters van FC He. Camara treffen we dezelfde gevoelens aan. François Bollen (60) woont op een boogscheut van het veld van Rapertingen maar is al 17 jaar terreinverzorger en fan van Camara. «Ik ben gehecht aan de club», zegt hij. « Vandaar dat er in de naam van de nieuwe club toch Camara zou mogen opgenomen worden. Waarom? Camara slaat toch op de 3 parochies Catharina, Martinus en Rapertingen. Als de naam er niet in voorkomt ben ik teleurgesteld. Maar ik verdedig de fusie.» Wat beaamd wordt door George Vandenreyt, die eveneens jarenlang fan was van FC He. Camara. «Ze hebben jaren achter elkaar ruzie gemaakt om een banale en flauwe reden», besluit hij. «Eindelijk gebruiken ze nu hun gezond verstand.»

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...