Voetbal in Rapertingen - uit: Hasselt is een voetbalklub rijker: Racing White Holmar / Nieuwe klub (reeds 100 spelers) wil vooral in Hasselt-Oost een intense jeugdpolitiek voeren (1974)

Description

Half augustus werd in Hasselt onder de enigszins omslachtige benaming van «Racing White Holmar Hasselt», een nieuwe voetbalklub opgericht. Een benaming waarmee voorzitter Denteneer, tussen haakjes ex-K.V. Mechelen doelman, voorlopig niet zo gelukkig is. Had alles niet in zo'n stormachtig tempo van start gelopen, de klub zou waarschijnlijk de benaming H. Camara meegekregen hebben en voor die aktuele naam, een vondst van sekretaris Cornelissen, zocht men inspiratie in het begin van de letters van Hollands Veld, Casterwijk (Catharinaparochie), Martinusparochie en Rapertingen. Met deze toelichting is meteen ook de situering van de nieuwe Hasseltse klub gegeven.

De bewindsploeg ziet in Racing White namelijk een ploeg die de dynamische hoek van Hasselt-Oost (veel jonge wijken) zou bestrijken. Niet om in deze Hasseltse hoek een waardig kompetitie-elftal klaar te stomen maar vooral om de over talrijke jeugd uit de vernoemde parochies een ernstige kans te geven aan zijn voetbaltrekken te komen. En dat de ploeg van voorzitter Denteneer daar voorlopig al aardig in geslaagd is bewijzen de cijfers; 100 aangesloten spelers die zich bij de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond in (voorlopig) vier ploegen, miniemen, kadetten, scholieren en een eerste ploeg uitleven.

Maar het is duidelijk dat dit nog maar de start is, want Racing White mikt veel verder.

Voorgeschiedenis bij Rapertingen

Als we het over de jonge Hasseltse voetbalklub hebben dan kunnen wij het onderwerp «Rapertingen» niet zomaar links laten liggen. Racing White Holmar heeft inderdaad met de jonge Hasseltse derde provincialer iets te maken.

In feite is het zo dat het op zeker ogenblik tussen het jeugdbestuur van Rapertingen en de rest van het bestuur tot een breuk kwam. De heer Denteneer, die toen bij Rapertingen slechts afgevaardigde was van de miniemen, beschouwt het nog altijd als een enigszins pijnlijke historie waarvan hij op termijn toch een goede afloop verhoopt.

Denteneer: — Persoonlijk betreur ik het ten zeerste dat het tot een scheiding is gekomen. Wij hebben dikwijls rond de tafel gezeten in de hoop dat de interne geschillen zouden kunnen bijgelegd worden. Toen dat niet het geval bleek te zijn hebben we de beslissing genomen met een nieuwe klub te starten die dan in de liefhebberskompetitie zou uitkomen. Een aantal jeugdspelers van Rapertingen, die door leden van het jeugdkomitee in de loop van het voorbije jaar waren aangeworven, zijn het afscheid nemend komitee gevolgd zodat we onmiddellijk met een kern konden beginnen. Bovendien kregen we in de parochie Martinus onmiddellijk de steun van de plaatselijke liefhebbersklub Holmar (Hollands veld en Martinus). Nochtans is het mijn hoop dat we in de nabije toekomst opnieuw met Rapertingen kunnen samenwerken.

Intens jeugdbeleid uitbouwen

Intussen doen de klubs van Racing White Holmar het in de Belgische Liefhebbersvoetbalbond, waarbij 62 Limburgse klubs zijn aangesloten — Racing White is de 62ste — het bijzonder aardig. De miniemen bezetten de 2de plaats, de kadetten delen met twee andere formaties de leidersplaats, de scholieren staan derde en de eerste ploeg, door de band erg jonge spelers, bezetten de vijfde plaats. Maar op dit voorlopig gunstig resultaat wil voorzitter Denteneer zich niet blind staren.

— Kijk, we hebben momenteel zo'n 100 spelende jongens. Die kunnen via die vier ploegen niet voldoende aan hun trekken komen. Het is onze bedoeling om via een uitgebreid systeem van wijkploegen de jeugd zoveel mogelijk de kans te geven te voetballen. Een beetje een georganiseerd verlengstuk van het vroegere straatvoetbal. Die taak kunnen we aan, we hebben drie trainers en als de beloftes van de stad in vervulling gaan dan zullen we binnen afzienbare tijd ook over een sportinfrastruktuur in de Martinusparochie kunnen beschikken.

Wisselwerking met Sporting Hasselt

Op termijn ziet Denteneer de zaken nog konkreter.

— We zitten nu met 100 jongeren, een aantal dat binnen afzienbare tijd nog sterk zal opgedreven worden. Mij lijkt het normaal dat de talentvolste van die jongeren een kans zouden krijgen om door te stoten naar een andere klub. En waarom zouden we dan aan Sporting Hasselt, dat dan toch dé ploeg van Hasselt zou moeten worden, de voorkeur niet geven? Bij een ploeg als Sporting loopt teveel jeugd verloren. Ik geloof dat kleinere ploegen veel gemakkelijker die jeugdzorg kunnen opvangen, in een misschien ietwat idealistische ontspannen atmosfeer, maar waarin talent kan ontluiken. En daarvan hebben we intussen al de eerste resultaten.

— Zit er op termijn een toetreding tot de Belgische Voetbalbond in?
— Zoals het nu loopt kan er van alles uit voortvloeien. Het bijleggen van het geschil met Rapertingen zou ik toch centraal willen stellen. Pas dan zie ik een toetreding tot de «Bond», maar zelfs dan willen we de jeugdzorg niet verwaarlozen. Wij willen tot
een intense voetbalacite komen van onze jeugd, met voetbal in alle wijken. Dat geheel zou dan overkoepeld worden door een fanionploeg.

— Hoe zit het met de financiële toestand van de klub?
— Er is de inzet van een ruim 20 man sterke bewindsploeg die in de nabije toekomst nog zal uitgebreid worden. We moeten rekenen op een budget van 100.000 frank. Initiatieven moeten dan ook herhaaldelijk ingericht worden, maar kom, met entoesiasme verzet je bergen.

Technische fiche van Racing White Holmar

Om zijn jeugdplannen konkreet te realiseren kan Racing White, de nieuwste telg
aan het Hasselts voetbalfirmament rekenen op een krachtige bestuursploeg.
Erevoorzitter: Phlix.
Voorzitter: Denteneer.
Sekretaris: R. Cornelissen.
Schatbewaarder: Kneepkens Antoine.
Ondervoorzitter: Albert Smets.
Ploegafgevaardigde: C. Vanspauwen.
Klubblad-verantwoordelijken: De Vogelaere en F. Bollen.
Leden: Haven, Hermans, Vanempten, Giardina, Reckers, Schreurs, Cornelissen, Nullens, Claes, Schuurmans, Cox en Vanderlinden.
Trainers: Haven (kadetten en miniemen), Hermans (scholieren) en Vanempten (eerste ploeg).
In de nabije toekomst zal dit bestuur met nog een 20-tal mensen uitgebreid worden.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...