Voskens Arnold - uit: Hasselts Zilver (1996)

Description

pp. 93-96

34. Arnold VOSKENS

(ca. 1690-1745)

In 1724 bestelden de pastoor en de kerkmeesters van de Sint-Lambertusparochie in Kwaadmechelen een nieuwe monstrans bij Voskens den silveren smet tot Hasselt. Aangezien meester Voskens de remonstrantie swaerder hadde gemaeckt als hij last hadde en het kerkbestuur niet toe quam om de selve te betaelen, zag het zich genoodzaakt een rente te verkopen. Die zonnemonstrans, waarop een schenkingsopdracht vanwege pastoor Langens en vanwege Arnold en Jan Wouters naast het schenkingsjaar 1724 gegraveerd staat, wordt nog steeds bewaard in de parochiekerk van Kwaadmechelen. Op de voet is een merkteken met de gekroonde initialen AV driemaal aangebracht, voorzeker door de hogervermelde zilversmid Voskens uit Hasselt.

Andere cultusvoorwerpen, die hetzelfde merkteken dragen en die ook van Hasseltse oorsprong blijken, zijn gedateerd 1712.

De enige Hasseltse Voskens, die in aanmerking komt als maker van dat kerkzilver, is Arnold Voskens, gedoopt te Hasselt tussen 1686 en 1692 als zoon van Gaspar Voskens en Maria van den Clooster (*). Hij hoorde tot een voornaam geslacht dat te Hasselt een belangrijke rol heeft gespeeld (**).

Arnold Voskens, wiens naam ook onder de Latijnse vorm Vossius voorkomt, trad te Hasselt op 12 augustus 1714 in het huwelijk met Anna Maria Elisabeth de Moor, dochter van Willem Cornelis en Anna Maria Creten. Uit dit huwelijk werden tussen 1715 en 1727 negen kinderen geboren, waarvan er zeven reeds op 28 november 1725 ontvoogd werden.

Het koopmansregister van Arnold Voskens getuigt van een omvangrijke handelsactiviteit, voornamelijk in specerijen. Vanuit Amsterdam en Rotterdam liet hij peper, kaneel, amandelen, thee, koffie, stokvis, lakmoes, brandewijn, … aanvoeren; hij schijnt zelfs ganse scheepsladingen vis besteld te hebben. Nergens wordt er echter in dat register gewag gemaakt van enige activiteit als goud- en zilversmid, zodat hij niet met volstrekte zekerheid als meester AV kan geïdentificeerd worden.

Mogelijk heeft Arnold Voskens reeds vroeg zijn zilversmidpraktijk stopgezet om zich toe te leggen op de meer winstgevende handel in koloniale waren. Een aanwijzing hiervoor is de zilveren vork, waarop zijn familiewapen en dat van zijn echtgenote gegraveerd zijn, en die door de meester met de gekroonde H vervaardigd werd.

Arnold Voskens was een zeer welstellend koopman. Hij liet zijn woning Coninck David in de Nieuwstraat versieren met een mooie stenen voorgevel. Hij werd driemaal aangesteld tot burgemeester van Hasselt, in 1728-1729, in 1736-1737 en in 1740-1741. Zijn zoon Arnold Leopold studeerde rechten aan de Leuvense universiteit en werd schepen van Hasselt benoemd.

Arnold Voskens overleed te Hasselt op 11 maart 1745 en werd in de Sint-Quintinuskerk begraven.


(*) De filiatie van Arnold is een vaststaand feit omdat hij in zijn koopmansregister uitdrukkelijk Gaspar Voskens als zijn vader en Maria van den Clooster als zijn moeder vermeldde tussen de doopheffers van zijn kinderen.

(**) De genealogie van de familie Voskens-Vossius werd bestudeerd door A.[lfons] P.[aquay] pr[iester], 1909.

I. Leonard Voskens, zoon van Simon uit Boekhout, vestigde zich te Hasselt. Met de bijnaam Goltsmeers, die mogelijk verwijst naar een activiteit in de edelsmederij, wordt hij in 1538 vermeld als eigenaar van De Perron in de Maastrichterstraat. In 1548 bewoonde hij Het Slot op de Grote Markt, dat eertijds eigendom was van Claes der goltsmeet.

II. Arnold Voskens, burgemeester van Hasselt in 1598-1599, eigenaar van Het Slot dat hij van zijn broers afkocht, X Lysken van Melbeeck (nvdr: = Elisabeth van Melbeek). Waarvan o.a. Margareta, begijn te Hasselt, voor wie de meester met de drie sterren in 1623 een zilveren schotel vervaardigde, en

III. Simon Voskens, X Maria van Venkenray.

IV. Arnold Voskens, °1623, schout en schepen van Spalbeek, schepen van Stevoort en Berbroek, X 1649 Maria van Hilst. Waarvan o.a. Arnold Niklaas, burgemeester van Hasselt, X Maria Catharina Schupkens, met afstammelingen, en

V. Gaspar Voskens, °1656, +1725, koopman in De Suikerton in de Hoogstraat, X 1685 Maria van den Clooster, +1740. Waarvan Gaspar Jan, °1697, +1772, licentiaat in de rechten, schepen van Hasselt, schepen van Vliermaal, burgemeester van Hasselt, X A) 1728 Maria Anna Cox, X B) 1748 Barbara Cox, met afstammelingen, en Arnold.

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...