You are here

Wallaert, Gaston (1889-1954)

Description

Gaston Joseph Wallaert werd geboren in Brussel in 1889. Reeds vroeg voelde hij zich geroepen om schilder te worden. In 1906 volgde hij opleiding aan de Brusselse Academie voor Schone Kunsten. Aanvankelijk schilderde hij grote composities die dramatisch romantisch geladen zijn.

Wallaert trouwde in Hasselt met Maria Brauns (Hasselt 1894-1975). Hij woonde aan de Kuringersteenweg 223. Hier in Limburg ontdekte hij het weidse landschap. Zijn werken werden kleurrijker.

Met de steun van het ministerie van Cultuur maakte hij in 1923 een reis van acht maanden doorheen het klassieke Italië. Die reis heeft een kentering in zijn kunst gebracht.

Wallaert was op de eerste plaats een schilder en etser, maar hij liet zich ook als schrijver gelden. Hij was lid van de Vereniging van Limburgse Schrijvers en van de P.E.N. te Brussel. Hij schreef bijdragen in De Standaard, De Zweep, Nieuw Limburg. Van zijn hand zijn:

  • Linneke, verzen en houtsneden (1939);
  • Bij Memlinc op bezoek (1939);
  • Dien ongewone winternacht (1944, kerstverhaal);
  • Schoon Limburg, 14 etsen en droge naalden in geleid door M. Rutten (1952);
  • Eeuwig Italië (1953, relaas van verblijf in dat land).

Gaston Wallaert overleed in Hasselt in 1954.

Het Stadsmus bewaart werk van hem.

Weetjes: 

* 1933: "We zijn verleden week op het onverwachts bij Wallaert ingeloopen. We betrapten den artist in hemdsmouwen, bij een koude stoof maar met de eerste schittering der lente zon in het atelier. Wallaert kent geen rust meer want hij is bezig een tentoonstelling te Hasselt voor te bereiden. Reeds bestemd daartoe is het portret van een dame, samenspel van wit en rood. Maar de clou wordt zeker het magistraal doek «Als de schaduwen lengen» een hulde-doek aan Beethoven, heerlijk van omvatting en compositie: kleurenmuziek!" (4)

* 1940: "Veel volk aanwezig op de plechtige opening van de tentoonstelling / Den 7 December l.l. is Gaston Wallaert 50 jaar geworden. Te dezer gelegenheid, en mede wegens het feit dat hij benoemd werd tot ridder in de Kroonorde, heeft een hulde-comité een overzichtelijke expositie van Wallaert ingericht in de zaal van het oud gerechtshof te Hasselt. (…)" (3)

* 1954: "Grote Deelname uit artistieke Wereld / Terwijl een bolle en wilde Noordwesterwind Zaterdagochtend over de Kuringersteenweg te Hasselt gierde, droegen de lijkdragers uit een der laatste woningen van het grondgebied der stad, het stoffelijk overschot van kunstschilder Gaston Jos Wallaert buiten en hesen de zware lijkkist, waarop een kussen met de onderscheidingen van de afgestorvene gehecht was, in de lijkauto. Er hing een droeve en nare, doch ook wilde atmosfeer over de H. Hartwijk, een atmosfeer die door Wallaert op zovele van zijn doeken werd weergegeven, maar af en toe priemde een zonnestraal door het wolkendek, gelijk de zonnestralen die in talloze bloemenstukken van de kunstenaar als een vreugdevuur glansden. Gaston Jos Wallaert werd door talrijke vrienden uit de kunstwereld naar zijn laatste rustplaats begeleid en vanaf 10 u. reeds waren vele bewonderaars naar het sterfhuis gekomen om een laatste groet te brengen aan hun vriend, die tot het einde van zijn leven streed en amper vier dagen vóór zijn dood nog een helder bloemenstuk borstelde. (…)" (2)

(1) Het Belang van Limburg, 26-02-1954, p. 5.; (2) Het Belang van Limburg, 28-02-1954, p. 2.; (3) Het Belang van Limburg, 15-01-1940, p. 2.; (4) Het Belang van Limburg, 27-03-1933, p. 2.

Fiche

Naam: 
Gaston Jos Wallaert
Geboorteplaats: 
Brussel
Geboortedatum: 
07.12.1889
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
24.02.1954
Lidmaatschap: 
Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Hasselt
Beroep: 
kunstschilder, graficus, schrijver
Opleiding: 
Academie Brussel

Referenties

Wallaert Gaston Joseph (Geboren te Brussel op 07-12-1889 en overleden te Hasselt op 24-02-1954) Vanaf 1...
p. 100 Gaston WALLAERT (1889-1954) Gaston Joseph Wallaert werd uit West-Vlaamse ouders in Brussel...
De glimlach van het Heilig-Hart (2002)
Titel: 

De glimlach van het Heilig-Hart (2002)

Ondertitel: 
Een volkse knipoog naar een mooie wijk en parochie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Gaston Jos Wallaert te Hasselt teraardbesteld (1954)
Titel: 

Gaston Jos Wallaert te Hasselt teraardbesteld (1954)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
28/02/1954
Pagina('s): 
2
Hasseltse Portretten (1997)
Titel: 

Hasseltse Portretten (1997)

Ondertitel: 
800 jaar geschiedenis op mensenmaat
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1997
Cover: 
In Memoriam Gaston-Jozef Wallaert (1954)
Titel: 

In Memoriam Gaston-Jozef Wallaert (1954)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
26/02/1954
Pagina('s): 
5
Kunstschilder Gaston Jos Wallaert overleden (1954)
Titel: 

Kunstschilder Gaston Jos Wallaert overleden (1954)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
25/02/1954
Pagina('s): 
1
Onverwachts bij Wallaert (1933)
Titel: 

Onverwachts bij Wallaert (1933)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
27/03/1933
Pagina('s): 
2
Opening van de Tentoonstelling Zeesymphonieën van Kunstschilder Wallaert (1947)
Titel: 

Opening van de Tentoonstelling Zeesymphonieën van Kunstschilder Wallaert (1947)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
10/03/1947
Pagina('s): 
1, 2
Schilderen als belijdenis van een temperament... / gaston j. wallaert (1967)
Titel: 

Schilderen als belijdenis van een temperament... / gaston j. wallaert (1967)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/11/1967
Pagina('s): 
10
Tentoonstelling G. J. Wallaert te Hasselt (1923)
Titel: 

Tentoonstelling G. J. Wallaert te Hasselt (1923)

Naam van de krant: 
Het Algemeen Belang der Provincie Limburg
Datum van uitgave: 
22/07/1923
Pagina('s): 
4
Wallaert gehuldigd op zijn 50en verjaardag (1940)
Titel: 

Wallaert gehuldigd op zijn 50en verjaardag (1940)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
15/01/1940
Pagina('s): 
2
Downloads

Opening van de Tentoonstelling Zeesymphonieën van Kunstschilder Wallaert (1947)

PDF icon Download (127.03 KB)

Overlijdensbericht Maria Brauns (1975)

PDF icon Download (40.41 KB)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...