Walputstraat - uit:

Description

Deze naam kan wel afgeleid zijn van een persoonsnaam.
Circa 1350: sitam propre domum Johannis Walpuyts;
1451: Waelputsteghe;
1485: in die Walpotsteghe.
Vroeger Walpotsteeg.
In de oudste registers vindt men dit straatje aangeduid door "Waelpotstege" (de meest juiste).
Het raakte vroeger zomin aan de wallen als nu aan de lanen, waarvan het door de Schrijnwerkersstraat en de Dr. Willemsstraat gescheiden is, zodat geen verband bestaat tussen zijne benaming en "wal" en "walbezie" (wild - of bosbezie) ook niet met een put van de wal.
Haar tegenwoordige benaming, Walputstraat, kan ook niet gerechtvaardigd worden, de eerste en oudste der schrijfwijze wel, mits er SS stond; men weet immers dat vroeger zoals nu, de namen aanzienlijke, verdienstelijke mannen of van kloosters aan straten gegeven werden.
Welnu de stadsregisters vermelden dikwijls de familienaam Walpots en Waelpots. Deze Walpots en zijn naamgenoten waren fabricanten of handelaars van gekeperde wollen stoffen welke destijds hier veel geweven werden. Walpotsteeg ware dus te rechtvaardigen.
In 1818 werd deze straat voor de eerste maal gekasseid.

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-Fran├žois de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...