Walputstraat - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 243-245
 
Gezicht op de afspanning Het Zonneke aan de noordkant van de Walputstraat, prentbriefkaart
Sedert 1917 draagt het straatbord de naam Walputstraat. De vroegere naam was Walpotsteeg, waarmee in het Frans de onjuiste vertaling ‘rue Walpot’ in plaats van ‘ruelle Walpot’ overeenkwam. In de oudste gichtregisters wordt dit straatje Waelpotstege, Walbesiestege, Wolborgstege en Wolsborghstege genoemd. De laatste drie versies zijn evenwel van elke historische grond ontbloot.
 
Deze straat is van de wallen geschieden door de Schrijnwerkersstraat en de Dokter Willemsstraat. Er bestaat dan ook geen verband tussen de straatnaam en het substantief wal of walbezie (= woudbezie of bosbes). Ook bestaat er geen etymologisch verband met een put aan de wal. De huidige benaming kan taalkundig ook niet gerechtvaardigd worden. Mocht de oudste schrijfwijze, nl. Waelpotstege, van een dubbele ss voorzien zijn, dan zouden wij voor die vorm opteren. Het is immers bekend dat vroeger zowel als nu de namen van verdienstelijke personen of van kloosters aan straten werden gegeven.
 
Het is opvallend hoe vaak de familienaam Walpots of Waelpots wordt aangehaald in de rekeningen van de stadsbouwmeesters en de gichtregisters van de zeven schepenen naar Loons en Luiks recht. Zo wordt er voor de maand mei 1515 een rekening bewaard van dekens voor het door Lynen geleverde bed ten dienste van de stadswerklieden op die tichelrye: de leverancier is een zekere Walpots. Deze man en zijn naamgenoten waren fabrikanten of handelaars van de gekeperde wollen stof, die destijds in onze stad veelvuldig werd geweven. In het jaar 1424 werd er door Willem Huben, alias Walpots, een legaat aan het Begijnhof overgemaakt.
 
De spelling Walpotsteeg lijkt derhalve gerechtvaardigd.
 
Deze ‘steeg’ werd in 1818 voor het eerst bestraat.
 
Noordkant
-          De Groene Schildt (linkervleugel)
-          Den Gulden Leeuw
-          Den Auwe Bauw
-          Het Zonneke
-          De Egge
-          Tuin (van Den Grooten Gulden Leeuw, Minderbroedersstraat)
-          De Wyniox of Wynton
-          God den Vader
-          Den Abraham (hoekhuis)
 
Zuidkant
-          De Prins van Oranje (rechtergevel)
-          Anoniem huis
-          Hoekhuis
-          De Roode Poort (linkergevel)

Recent toegevoegd

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...